Brå får i uppdrag ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism

Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism. Brå ska inom ramen för uppdraget beskriva polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt motsvarande period 2022. Brå ska även studera samtida erfarenheter av antisemitiska hatbrott samt otrygghet och rädsla för sådana brott.

Uppdraget förväntas leda till mer kunskap om de antisemitiska hatbrottens karaktär, hur sådana brott tar sig i uttryck i Sverige i dag samt hur utsattheten för antisemitiska hatbrott eventuellt har påverkats av kriget mellan Israel och Hamas.

Den första delen av uppdraget redovisas 2 maj 2024. Uppdraget ska slutredovisas senast den 5 juni 2025.