Lättläst

Brå arbetar för att det ska bli färre brott och för att människor ska känna sig tryggare i samhället.

Brottsförebyggande rådet kallas kort för Brå.
Brå är en myndighet som arbetar för regeringen med sådant som har med brott och straff att göra. 
Brå arbetar för att det ska bli färre brott och för att människor ska känna sig tryggare i samhället.
Brå tar fram siffror om brott i Sverige, till exempel hur många inbrott som sker varje år.
Brå ger information om brott och om sätt att stoppa brott.
Brå forskar om brott och om sätt att göra samhället tryggare.
Brå ger stöd till organisationer som arbetar mot brott.
Brå samarbetar ofta med andra myndigheter och organisationer.

Brå har funnits sedan år 1974.
Chefen för Brå heter Björn Borschos. 

Vill du veta mer om Brå
eller säga vad du tycker om Brå
så kan du skicka brev till den här adressen:

Brottsförebyggande rådet
Box 1386
111 93 Stockholm

Du kan också ringa på telefonnummer 08 - 527 58 400
eller skicka e-post till registrator@bra.se

Om du vill säga vad du tycker om webbplatsen kan du skicka e-post till webb@bra.se

Vår publikationer kan du beställa i alternativa format. Läs mer om alternativa format eller kontakta oss på tillgangligt@bra.se