Rapport

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar rapporten Penningstvättsbrott (2019:17).

Ekonomisk brottslighet

Här hittar du ett urval rapporter och kortanalyser med anknytning till bedrägerier, penningtvätt och andra former av ekonomisk brottslighet.

Rapport

Bedrägeribrottsligheten i Sverige

Bedrägerier är ett brottsområde i snabb utveckling som är komplicerat att förebygga och utreda. Därför krävs ökad samverkan mellan myndigheter och ett större ansvar från näringslivet. Det visar Brås kartläggning Bedrägeri­brottsligheten i Sverige (2016:9).

Rapport

Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare.

Den här rapporten beskriver de olika typer av initiativtagare som tros ligga bakom matchfixningen i Sverige. Den redogör också för hur de värvar personer inom idrottsrörelsen och hur de finansierar och administrerar vadslagning på de manipulerade matcherna. Rapporten innehåller också förslag till åtgärder riktade till idrottsrörelsen, spelmarknaden, rättsväsendet och berörda beslutsfattare.

Avsnitt 6: Bedrägerier

I vår moderna, digitaliserade värld har det uppstått mängder av nya bedrägerimetoder. Hänger polisen och rättsväsendet med i den här utvecklingen?

Medverkande: Klara Hradilova-Selin, utredare på Brå. Jan Olsson, förundersökningsledare på Polisens nationella bedrägericenter.
Programledare: Johannes Rosenberg
Publicerad: 29 juni, 2016

Relevant publikation: Bedrägeribrottsligheten i Sverige

Statistik

Datorbedrägeri och bedrägeri med hjälp av internet utgjorde 63 procent av de anmälda bedrägeribrotten 2018. Källa: Anmälda brott

uppklaring

Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? För två brottstyper, bedrägeri och misshandel, är minskningen särskilt tydlig. Det som undersöks i denna rapport är därför om det kan vara förändringar i bedrägeri- och misshandelsärendenas karaktär som har gjort dem allt svårare att personuppklara.

Antologi

Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.