Omslaget till rapporten Matchfixning.

Matchfixning

Manipulation av matcher och spelmarknad

Matchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har under senare år uppmärksammats alltmer av idrottsorganisationer, spelbranschen, rättsväsendet och media. Kunskapen om hur manipulerade matcher fungerar är i dag begränsad, eftersom de uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten beskriver de olika typer av initiativtagare som tros ligga bakom matchfixningen i Sverige. Den redogör också för hur de värvar personer inom idrottsrörelsen och hur de finansierar och administrerar vadslagning på de manipulerade matcherna.

Undersökningen bygger på en genomgång av förundersökningar och annan dokumentation från rättsväsendet, Svenska Spel och Svenska Fotbollförbundet, samt på intervjuer med myndighetspersoner, representanter för spelbolag, idrottsorganisationer och idrottare. Rapporten avslutas med förslag till åtgärder riktade till idrottsrörelsen, spelmarknaden, rättsväsendet och berörda beslutsfattare.

Projektet är genomfört i samarbete med Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel.

Fakta om publikationen

Författare: Erik Nilsson, Melai Lekhamo, Daniel Vesterhav och Lars Korsell
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 118

Rapport: 2015:18
ISBN 978-91-87335-52-5
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-616

Kundkorg

Summa: