Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara?

Delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring

Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? Det är den centrala frågan i denna rapport.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Mellan åren 2006 och 2010 genomförde regeringen en satsning som innebar att antalet poliser utökades med närmare 2 500 personer, vilket bland annat förväntades leda till en större andel personuppklarade brott. Istället minskade den.

Regeringen gav därför Brå i uppdrag att underöka tänkbara förklaringar till detta. För två brottstyper, bedrägeri och misshandel, är minskningen särskilt tydlig. Det som undersöks i denna rapport är därför om det kan vara förändringar i bedrägeri- och misshandelsärendenas karaktär som har gjort dem allt svårare att personuppklara.

Rapporten vänder sig främst till personer inom rättsväsendet som har till uppgift att följa och hantera utvecklingen av rättsväsendets, och särskilt polisens, resultatutveckling.

Det här är en delrapport inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring. Övriga rapporter inom uppdraget är:

Fakta om publikationen

ISSN 1100-6676
ISBN 978-91-87335-75-4
URN:NBN:SE:BRA-672

Rapport 2016:18

Författare: Kristina Jerre
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: