Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning - en antologi.

Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning

Från 1995 års samlade åtgärder till dagens samverkan – en antologi.

Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det har nu gått drygt 20 år sedan ett antal omfattande initiativ togs mot den ekonomiska brottsligheten. Regeringens strategi för samlade åtgärder mot ekobrott (skr. 1994/95:217) ledde till inrättandet av såväl Ekobrottsmyndigheten som utredningsenheter för skattebrott på Skatteverket.

Mycket har hänt sedan dess, och det är angeläget att teckna en bild av historien och skissa på framtida möjligheter. Brå har därför bett ett antal initierade personer att utifrån 1990-talets strategi reflektera över ekobrottsbekämpningen då, nu och i framtiden. Det har blivit en antologi som samlar många erfarenheter, synpunkter och förslag, och som förhoppningsvis kan tjäna som underlag för diskussioner om utmaningar och handlingsalternativ.

Redaktörer för antologin är forsknings- och utredningsrådet Lars Korsell vid Brå och överåklagare Björn Blomqvist vid Åklagarmyndigheten. De olika bidragens inriktning och utformning står författarna själva för, liksom för de synpunkter och förslag som presenteras.

Fakta om publikationen

Redaktörer: Lars Korsell och Björn Blomqvist
Publikationsår: 2016
Antal sidor: 260

ISBN 978-91-87335-61-7
URN:NBN:SE:BRA-645

Kundkorg

Summa: