Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2020


Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020 Pdf, 108 kB.
2020-12-16
Diarienummer: 0460/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott Pdf, 108 kB.
2020-12-09
Diarienummer: 0388/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stöd vid korttidsarbete i vissa fall Pdf, 125 kB.
2020-12-09
Diarienummer: 0446/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88) Pdf, 108 kB.
2020-11-10
Diarienummer: 0251/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet Pdf, 115 kB.
2020-11-09
Diarienummer: 0242/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29) Pdf, 113 kB.
2020-10-30
Diarienummer: 0226/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35) Pdf, 143 kB.
2020-10-28
Diarienummer: 0219/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37) Pdf, 121 kB.
2020-10-28
Diarienummer: 0232/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17) Pdf, 138 kB.
2020-10-19
Diarienummer: 0255/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12) Pdf, 110 kB.
2020-10-15
Diarienummer: 0213/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38) Pdf, 129 kB.
2020-10-13
Diarienummer: 0233/20
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och säkerhet i frivården Pdf, 109 kB.
2020-09-24
Diarienummer: 0230/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 Pdf, 107 kB.
2020-09-21
Diarienummer: 0276/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning Pdf, 139 kB.
2020-08-27
Diarienummer: 0215/20
Departement/myndighet: Justitieutskottet

 

Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) Pdf, 114 kB.
2020-08-16
Diarienummer: 018/20
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16) Pdf, 158 kB.
2020-06-25
Diarienummer: 0144/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Idéburen välfärd (SOU 2019:56) Pdf, 152 kB.
2020-06-17
Diarienummer: 0013/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7) Pdf, 87 kB.
2020-06-11
Diarienummer: 0116/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda Pdf, 154 kB.
2020-05-28
Diarienummer: 0103/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset Pdf, 119 kB.
2020-05-20
Diarienummer: 0176/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1) Pdf, 113 kB.
2020-05-13
Diarienummer: 0069/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1) Pdf, 119 kB.
2020-05-13
Diarienummer: 0162/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling Pdf, 109 kB.
2020-05-12
Diarienummer: 0123/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi2019/04199/BATOT) Pdf, 276 kB.
2020-04-24
Diarienummer: 0037/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Fi2020/00131/S3) Pdf, 128 kB.
2020-04-02
Diarienummer: 0020/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22) Pdf, 151 kB.

2020-03-17
Diarienummer: 0513/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) Pdf, 168 kB.
2020-03-12
Diarienummer: 0500/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28) Pdf, 103 kB.
2020-03-05
Diarienummer: 0490/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27) Pdf, 93 kB.
2020-02-19
Diarienummer: 0492/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Ju2019/03455/L5) Pdf, 123 kB.
2020-01-22
Diarienummer: 0418/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work Pdf, 93 kB.
2020-01-22
Diarienummer: 0433/19
Departement/myndighet: Svenska ILO-kommittén


Sidan senast uppdaterad: