Remissvar

Brå svarar på många remissvar från både regeringen och andra myndigheter. Vi listar remissvar från de senaste åren. Söker du en tidigare remiss? Kontakta registrator.

2020


Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020
2020-12-16
Diarienummer: 0460/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott
2020-12-09
Diarienummer: 0388/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Stöd vid korttidsarbete i vissa fall
2020-12-09
Diarienummer: 0446/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)
2020-11-10
Diarienummer: 0251/20
Departement/myndighet: Socialdepartementet


Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
2020-11-09
Diarienummer: 0242/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)
2020-10-30
Diarienummer: 0226/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kontroll för ökad tilltro (SOU 2020:35)
2020-10-28
Diarienummer: 0219/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)
2020-10-28
Diarienummer: 0232/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17)
2020-10-19
Diarienummer: 0255/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)
2020-10-15
Diarienummer: 0213/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
2020-10-13
Diarienummer: 0233/20
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet


Utkast till lagrådsremiss Ökad ordning och säkerhet i frivården
2020-09-24
Diarienummer: 0230/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020
2020-09-21
Diarienummer: 0276/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning
2020-08-27
Diarienummer: 0215/20
Departement/myndighet: Justitieutskottet

 

Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)
2020-08-16
Diarienummer: 018/20
Departement/myndighet: Kulturdepartementet


Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16)
2020-06-25
Diarienummer: 0144/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
2020-06-17
Diarienummer: 0013/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7)
2020-06-11
Diarienummer: 0116/20
Departement/myndighet: Näringsdepartementet


Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
2020-05-28
Diarienummer: 0103/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset
2020-05-20
Diarienummer: 0176/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – Genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)
2020-05-13
Diarienummer: 0069/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete (Fi2020/02127/S1)
2020-05-13
Diarienummer: 0162/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbehandling
2020-05-12
Diarienummer: 0123/20
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (Fi2019/04199/BATOT)
2020-04-24
Diarienummer: 0037/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen (Fi2020/00131/S3)
2020-04-02
Diarienummer: 0020/20
Departement/myndighet: Finansdepartementet


Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22)

2020-03-17
Diarienummer: 0513/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)
2020-03-12
Diarienummer: 0500/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)
2020-03-05
Diarienummer: 0490/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)
2020-02-19
Diarienummer: 0492/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (Ju2019/03455/L5)
2020-01-22
Diarienummer: 0418/19
Departement/myndighet: Justitiedepartementet


ILO:s konvention (190) och rekommendation (206) om Ending violence and harassment in the world of work
2020-01-22
Diarienummer: 0433/19
Departement/myndighet: Svenska ILO-kommittén


Sidan senast uppdaterad: 2021-03-25