KONFERENS

Råd för framtiden är en nationell konferens om lokalt brottsförebyggande arbete. Konferensen arrangeras denna gång i samarbete med Örebro kommun och äger rum på Conventum i Örebro den 19–20 april 2018.

Vårt uppdrag

Brå står för det nationella stödet för lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige. Det gör vi bland annat genom utbildningar, processtöd och utvecklingsarbete.

Prenumerera

Anmäl dig här för att få Brås nyhetsbrev direkt i din e-post.


utbildning

Nu kan du anmäla ditt intresse för att delta i vår webbaserade basutbildning i brottsförebyggande arbete. Höstens kurstillfällen startar den 3 september respektive den 5 november.

Råd för framtiden

Dr. Eric L. Piza, docent vid City University of New York

Dr. Eric L. Piza

Dr. Eric L. Piza från City University of New York medverkar under Brås nationella konferens Råd för framtiden, där han presenterar resultaten från sina forskningsprojekt om kameraövervakning i USA. Vi har ställt några frågor till Dr. Piza om vilka faktorer som påverkar kameraövervakningens effektivitet och hur kameratekniken bäst kan användas i brottsförebyggande syfte.

Martina Björck och Mats Johansson driver arbetet med Purple Flag i Karlskoga.

UTBLICK

Att ta en shoppingtur efter klockan fem i Karlskoga ska inte längre vara omöjligt. Inte heller att ha en trevlig utekväll eller känna sig trygg under kvällspromenaden. Efter att Karlskoga Purple Flag-certifierades i oktober 2017 kan invånare och besökare förvänta sig en tryggare upplevelse under dygnets alla timmar.

lägesbilder

Sammanfogningen av polisens och kommunens lägesbilder kan ge oväntade resultat. Det upptäckte polisen i Södra Lappland när det visade sig att unga kvinnor enligt kommunens lägesbild känner otrygghet i högre utsträckning än vad som hade framgått av polisens lägesbild.

Adam Nyström, kommunpolis i Södra Lappland, menar att långsiktighet är ett måste i arbetet med en lägesbild.

Publikationer

Våra faktablad innehåller bland annat kortfattade fakta om brottstypen samt exempel på hur man kan arbeta brottsförebyggande mot brottet.

SamVERKAN

Det brottsförebyggande arbetet kring utåtagerande ungdomar i Vivalla, Örebro, visar hur man kan samverka på ett strukturerat sätt med hjälp av EST, en samverkansmodell som nu ingår i ett utvecklingsprojekt på Brottsförebyggande rådet.

Förebygga brott i utsatta områden

Hur sprider vi de goda erfarenheterna och hur får vi det förebyggande arbetet i utsatta områden att bli en självklar del i polisens arbete, tillsammans med andra samhällsaktörer?

publikation

Det brottsförebyggande arbetet förstärks på många sätt just nu. Brå har tagit fram boken Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete, för att belysa vad som ligger till grund för den utveckling vi ser i dag.

ECPA

Organisationen Surfa Lugnt har tilldelats första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen i European Crime Prevention Award. Surfa Lugnt arbetar för att tillvara det positiva som finns i ungas internetanvändande och sprider samtidigt kunskap om hur man hanterar faror på nätet.

Statistik

86%

86 procent av Sveriges 290 kommuner hade samverkansöverenskommelse med polisen vid utgången av 2016. I fler av kommunerna, 95 procent, fanns också medborgarlöften. Källa: Polisen

UTBLICK

När ett stort antal ungdomar började uppehålla sig i trapphusen i ett bostadsområde i Malmö så uppstod problem med skadegörelse, hot och otrygghet för de boende. Flera olika åtgärder testades innan man hittade en lösning som gav resultat. Polisens arbete i området har nu uppmärksammats med ett stipendium från Stöldskyddsföreningen.

ekonomiskt stöd

Under 2017 har sammanlagt fem ansökningar beviljats 1 190 000 kronor genom ekonomiskt stöd för utvärderingar och uppföljningar.

UTBLICK

Att informera om grannsamverkan i ett område där de boende talar olika språk kan vara en utmaning. Bostadsbolaget MKB i Malmö valde att använda sig av Brottsförebyggande rådets översatta material för att nå ut till så många som möjligt.

Se vad deltagarna tyckte om Råd för framtiden 2017.

25 nya regionala samordnare

Viktor Haglind, regional brottsförebyggande samordnare i Kalmar län.

10 november, 2017

Det starka intresset för frågorna, vanan att samverka och de korta beslutsvägarna skapar goda förutsättningar för ett gott resultat i Kalmar län. Det menar Viktor Haglind, en av Sveriges 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare, som ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver i sin uppgift. Såväl...

Annie Lees, regional brottsförebyggande samordnare i Blekinge län.

2 november, 2017

Att få till en bred samverkan där de olika aktörerna kan ge varandra stöd, inspiration och många skratt, står högt på listan för Annie Lees. Som en av landets 25 nya regionala brottsförebyggande samordnare ska hon se till så att Blekinges brottsförebyggare får det stöd de behöver i sin uppgift...

Linda Lindblom arbetar på Brås enhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.

23 oktober 2017

Nu är de på plats, Sveriges nya regionala brottsförebyggande samordnare som med hjälp av bland annat Brottsförebyggande rådet ska se till så att brottsförebyggare på lokal nivå får det stöd de behöver. Brås projektledare Linda Lindblom ser fram emot ett spännande samarbete.