Webbinariet kommer att finnas tillgängligt med undertexter inom kort.

ETT WEBBINARIUM FRÅN BRÅ

Möjliggörare för kriminella nätverk

Personer som utnyttjar sin anställning eller sitt uppdrag för att hjälpa kriminella nätverk, så kallade möjliggörare, är relativt ovanliga på de flesta arbetsplatser. Men de är mycket eftertraktade för nätverken, och deras agerande kan få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort.

22 mars kl. 10.00–11.30

Det här webbinariet utgår från Brås rapport om möjliggörare som publicerades den 1 mars. Utredarna Johanna Skinnari och Karolina Hurve kommer att berätta om resultaten från rapporten; exempelvis vilka möjliggörarna är, vad de utför för arbetsuppgifter och vilken roll de har för de kriminella nätverken.

Därefter följer ett panelsamtal med representanter från olika branscher som delar med sig av erfarenheter av möjliggörare på arbetsplatser, och vad man som arbetsgivare kan göra för att begränsa och motverka möjliggörare i sina verksamheter.

Webbinariet riktar sig till och framförallt till ansvariga personer inom exempelvis säkerhet och HR i både offentlig och privat sektor, men även till alla som har ett intresse i frågor om möjliggörare och kriminella nätverk.

Medverkande:

  • Johanna Skinnari, utredare på Brå
  • Karolina Hurve, utredare på Brå
  • Josefine Skoglund, tf chef för underrättelseverksamheten, Kriminalvården
  • Ronny Gustavsson, Advisense FCP-gruppen
  • Catharina Lindstedt, organisationsutvecklare mot otillåten påverkan i Göteborgs stad
  • Carl Durling, arbetsrättsjurist på Arbetsgivarverket

Moderator: Daniel Vesterhav, enhetschef på Brå.