ECPA 2018: Lokalt polisarbete

Här kan du läsa om vinnaren i den europeiska tävlingen ECPA 2018 och ta del av de svenska bidragen. Temat för tävlingen detta år var Lokalt polisarbete.

Om vinnaren

Vinnare av den svenska deltävlingen i ECPA 2018 är projektet Trygga, säkra evenemang.

Sexuella ofredanden och annan typ av brottslighet i samband med exempelvis festivaler, har fått uppmärksamhet de senaste åren. Med syfte att förebygga brott samt skapa trygga, säkra evenemang, utvecklades en samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, polisen, RFSU samt Svensk Live. Samverkansmodellen bygger på en handbok från Brå, SKL och polisen som innebär att involverade aktörer skapar en gemensam lägesbild utifrån en lokal problembild. Den lokala problembilden är specifik för varje plats och evenemang eller typ av händelser.

– Samverkansmodellen är väldigt enkel att jobba efter och något vi gör redan idag ute i våra kommuner, till exempel med medborgarlöften. Tack vare den gemensamma lägesbilden, genomförandet och målen och en tydlig rollfördelning har vi fått goda resultat med minskad brottslighet när det gäller just festivalerna, säger Andreas Welin, polis och insatschef för publika evenemang i Göteborg.

Juryns motivering

Sexuella ofredanden i samband med stora evenemang, till exempel musikfestivaler, har fått uppmärksamhet de senaste åren. Därför skapades Trygga, säkra evenemang, en arbetsmetod som bygger på samverkan för att skapa trygghet och förebygga brott. Även om aktörerna i samverkan har olika roller, arbetar de alla mot samma mål: ett tryggt och säkert evenemang. Förutsättningarna för en gemensam lägesbild, problembild, orsaksanalys och åtgärdsplan skapar de tillsammans, i dialog och genom ett formaliserat samverkansarbete. En utvärdering av projektet Trygga, säkra evenemang visar att åtgärderna har gett effekt. Antalet anmälda sexuella ofredanden har minskat avsevärt på de tidigare värst drabbade festivalerna. Projektet har visat att det går att hitta en gemensam arbetsmetod för att minska utsattheten för brott och därmed öka tryggheten – genom en formaliserad samverkan, ett innovativt tankesätt och dialog.

Årlig tävling för att sprida framgångsrikt arbete

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN).  Syftet med tävlingen är att ge spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen. Tävlingens syfte är att sprida kännedom om god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.
  • Det vinnande bidraget belönas med 20 000 euro.

Sidan senast uppdaterad: