Pris till förebyggande arbete mot sexuella ofredanden på festivaler

Projektet Trygga, säkra evenemang, där Polismyndigheten, Svensk Live, RFSU och Länsstyrelserna har samarbetat, tilldelas första pris i den svenska deltävlingen till European Crime Prevention Award 2018


I dag tilldelas projektet Trygga, säkra evenemang, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award. Den europeiska finalen äger rum i Wien 4–6 december.

Sexuella ofredanden och annan typ av brottslighet i samband med exempelvis festivaler, har fått uppmärksamhet de senaste åren. Med syfte att förebygga brott samt skapa trygga, säkra evenemang, utvecklades en samverkan mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, polisen, RFSU samt Svensk Live. Samverkansmodellen bygger på en handbok från Brå, SKL och polisen som innebär att involverade aktörer skapar en gemensam lägesbild utifrån en lokal problembild. Den lokala problembilden är specifik för varje plats och evenemang eller typ av händelser.

– Samverkansmodellen är väldigt enkel att jobba efter och något vi gör redan idag ute i våra kommuner, till exempel med medborgarlöften. Tack vare den gemensamma lägesbilden, genomförandet och målen och en tydlig rollfördelning har vi fått goda resultat med minskad brottslighet när det gäller just festivalerna, säger Andreas Welin, polis och insatschef för publika evenemang i Göteborg.

Juryns motivering

Sexuella ofredanden i samband med stora evenemang, till exempel musikfestivaler, har fått uppmärksamhet de senaste åren. Därför skapades Trygga, säkra evenemang, en arbetsmetod som bygger på samverkan för att skapa trygghet och förebygga brott. Även om aktörerna i samverkan har olika roller, arbetar de alla mot samma mål: ett tryggt och säkert evenemang. Förutsättningarna för en gemensam lägesbild, problembild, orsaksanalys och åtgärdsplan skapar de tillsammans, i dialog och genom ett formaliserat samverkansarbete. En utvärdering av projektet Trygga, säkra evenemang visar att åtgärderna har gett effekt. Antalet anmälda sexuella ofredanden har minskat avsevärt på de tidigare värst drabbade festivalerna. Projektet har visat att det går att hitta en gemensam arbetsmetod för att minska utsattheten för brott och därmed öka tryggheten – genom en formaliserad samverkan, ett innovativt tankesätt och dialog.

 

Priset i den svenska deltävlingen delas ut av Brås generaldirektör Erik Wennerström. Prissumman är på 20 000 kronor.

Vad är European Crime Prevention Award?

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt/verksamhet. Årets tema är ”community-oriented-policing” och fokus ligger på förebyggande polisarbete i samverkan med lokala aktörer. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen.

För mer information

  • Emelie Kullmyr, Polismästare, chef Operativa enheten, Region Väst,
    tfn: 0702-16 76 49.
  • Joppe Pihlgren, verksamhetsledare, Svensk Live, tfn: 0708-76 81 60
  • Linda Wikman, projektledare på Brå: tfn: 08-518 324 06

Läs mer