Hur kan vi samverka mer effektivt för att förebygga brott bland barn och unga?

Effektiv samverkan mellan samhällets aktörer och kunskapsbaserade insatser i rätt tid är förutsättningar för att vi ska lyckas med det brottsförebyggande arbetet. I december arrangerar vi gemensamt en heldagskonferens för dig som arbetar brottsförebyggande med barn och unga.

12 Dec

Datum: 12 december 2023, kl. 09.00-16.00

Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm

Under konferensen samlas olika professioner för att ta del av högaktuell forskning, lyssna till lärande lokala exempel och utbyta erfarenheter med varandra. Presentationer kommer att ges både i plenum och i valbara parallella seminarier. Konferensen riktar sig särskilt till dig som är:

 • verksam inom SSPF och/eller SIG
 • brottsförebyggande samordnare eller chef inom socialtjänst, skola, polis eller fritidssektor
 • politiker inom socialtjänst, fritid eller skola.

08.00-09.00 Registrering

09.00-09.10 Välkomsthälsningar

09.10-09.50 Effektiv samverkan för att förebygga brott bland barn och unga – nu och framåt
Representanter från Brottsförebyggande rådet (Brå), Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Skolverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

09.50-10.15 Fikapaus

10.15-10.50 Psykiatri och brottsförebyggande: Vilka tillstånd är viktiga att upptäcka, bemöta och behandla?
Niklas Långström, docent och specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska institutet och medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen.

10.50-11.00 Kort paus och förflyttning

11.00-12.00 Parallella sessioner

 • Att leda, styra och motivera i det brottsförebyggande arbetet
 • Brottsförebyggande samverkan i praktiken
 • Risk, behov och mottaglighet för effektivare insatser: Varför och hur?
 • Ungdomsperspektiv, en fråga för vuxna!

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.00 Parallella sessioner

 • Att leda, styra och motivera i det brottsförebyggande arbetet
 • Brottsförebyggande samverkan i praktiken
 • Risk, behov och mottaglighet för effektivare insatser: Varför och hur?
 • Ungdomsperspektiv, en fråga för vuxna!

14.00-14.10 Kort paus och förflyttning

14.10-14.45 Barns och ungas involvering i kriminella nätverk
Brå presenterar resultaten från en ny studie av hur barn och unga kommer in i nätverk, vilka brott de involveras i, villkoren inom nätverken och vägarna ut.
Anna Jonsson, utredare , Brottsförebyggande rådet (Brå).
Katharina Tollin, enhetsråd, Brottsförebyggande rådet (Brå).

14.45-15.15 Fikapaus

15.15-16.00 Kriminell påverkan på lokalsamhället
Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och Institutet för framtidsstudier.

16.00 Slut på konferensen

Detta program är preliminärt.

Anmäl ditt intresse!

Redan nu kan du anmäla ditt intresse till konferensen via formuläret nedan. Genom att anmäla ditt intresse är du en av de första vi kontaktar så snart anmälan till konferensen har öppnat. För att anmäla ditt intresse, fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

OBS! Detta är endast en intresseanmälan. För att garanteras en plats på konferensen behöver du göra en ”riktig” anmälan när anmälan öppnar i september.

Varmt välkomna!

Intresseanmälan

Frågor?

Kontakta oss på konferens@bra.se

Ett samarbete mellan:

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet