Webbinariet kommer att finnas tillgängligt med undertexter inom kort.

ETT WEBBINARIUM FRÅN BRÅ

Från analys till handling – stöd i arbetet med orsaksanalys och åtgärdsplan

Hur vet man vilka åtgärder som har bäst effekt på brottsproblemet? Och hur ska man tänka för att konkretisera lägesbilden till en åtgärdsplan? På detta webbinarium får du lära dig mer om hur du arbetar fram en orsaksanalys och åtgärdsplan för det brottsförebyggande arbetet.

Ett knappt år har gått sedan lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete trädde i kraft, och det är hög tid att konkretisera lägesbilden till en åtgärdsplan. En utmaning i det arbetet kan vara att välja de åtgärder som ger bäst effekt, och en orsaksanalys är ett viktigt stöd för att förstå de bakomliggande faktorerna för brottsligheten. Vad är viktigt att tänka på när det är dags att bli konkret och gå från analys till handling?

Under detta webbinarium får du ta del av kunskap och verktyg inom orsaksanalys och åtgärdsplan. Vi pratar bland annat om vikten av samverkan mellan olika aktörer för att skapa en helhetsbild och en gemensam förståelse samt om balansen mellan socialt och situationellt brottsförebyggande arbete. Dessutom går vi igenom vilket stöd du kan få från Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna, och vart du kan vända dig för att hitta mer information.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar som brottsförebyggande samordnare eller kommunpolis och vill ha mer kunskap inom orsaksanalys och åtgärdsplan.

Medverkande:

  • Emelie Eriksson, utredare, Brottsförebyggande rådet (Brå)
  • Kerstin Rörsch, brottsförebyggande samordnare, Länsstyrelsen Västerbotten
  • John Forsberg, chef utvecklingscentrum Nord, Nationella operativa avdelningen (Noa), Polismyndigheten

Moderator: Karin Svanberg, enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

Webbinariet sändes den 29 maj 2024.