ETT WEBBINARIUM FRÅN BRÅ

Att arbeta kunskapsbaserat mot välfärdsbrott

I många kommuner och regioner finns en stor vilja att arbeta mot välfärdsbrott, till exempel bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. Att arbeta strukturerat, bedöma risker och ställa krav är viktiga delar i det förebyggande arbetet. Men hur kan man arbeta strukturerat och systematiskt utan att det blir för kostsamt?

13 februari kl. 09.00–10.00

Genom att kartlägga välfärdsbrottens omfattning, struktur och utveckling kan kommuner, regioner och myndigheter få adekvata underlag för att utforma åtgärder som förebygger välfärdsbrott.

På detta webbinarium får du lära dig mer om vilka indikatorer du kan använda för att påbörja din kartläggning. Du får även ta del av praktiska erfarenheter från Nacka kommuns arbete med kartläggning och analys av välfärdsbrott samt vilka förebyggande åtgärder det har genererat.

Webbinariet vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk brottslighet och vill lära dig mer om kartläggning, analys och metoden crime-proofing.

Medverkande:

  • Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
  • Jan Landström, biträdande säkerhetschef, Stadsledningskontoret, Nacka kommun

Moderator: Charlotta Gustafsson, biträdande enhetschef, Brottsförebyggande rådet (Brå)

13 Feb