Strategiska brott bland unga på 00-talet

Vissa typer av brott bland unga indikerar starkare än andra brott en fortsatt lång brottskarriär. De brotten kallas strategiska brott och har tidigare studerats av Brå när det gäller personer födda på 1960- och 1970-talen. Bilstöld var då den brottstyp i gärningspersonernas första lagföring som visade på högst risk för många återfall i brott.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning
I denna rapport uppdateras den kunskapen för 00-talet. Har någonting förändrats eller är det fortfarande samma debutbrott bland unga som indikerar hög risk för många återfall och en lång brottskarriär? Rapporten fördjupar också kunskapen om de strategiska brotten genom att beskriva de unga som begår dem. Vilka levnadsomständigheter kännetecknar dessa unga? Skiljer de sig från andra unga lagöverträdare? I rapporten diskuteras också hur kunskapen om de strategiska brotten kan användas för att förebygga att unga hamnar i kriminalitet.

Fakta om publikationen

Författare: Sven Granath, Olle Westlund
Publikationsår: 2011
Antal sidor: 80

Rapport: 2011:21
Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-83-4
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-450

Kundkorg

Summa: