Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2023

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som anmälts som mord, dråp, barnadråp samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, och där det kunnat konstateras att dödligt våld med stor sannolikt var dödsorsaken.

Statistiken har tagits fram sedan 2002 i syfte att redovisa tillförlitliga uppgifter om nivån och utvecklingen av det anmälda dödliga våldet i Sverige. Den utgör ett viktigt komplement till anmälningsstatistiken, där uppgifterna om dödligt våld är överskattade på grund av att de även inkluderar polisanmälda händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott, exempelvis självmord, olyckor eller naturlig död.


Pressmeddelande

121 fall av dödligt våld under 2023

Det var fler kvinnliga dödsoffer under 2023, jämfört med 2022, samtidigt var antalet kvinnor som utsattes för dödligt våld i en närstående parrelation på samma nivå som 2022. Även antalet minderåriga som fallit offer för dödligt våld var fler 2023 än 2022. Antalet fall med skjutvapen var däremot färre än 2022. Det visar ny statistik från Brå.

Under 2023 konstaterades 121 fall av dödligt våld, vilket var 5 fall fler än 2022. I 33 fall var offret av kvinnligt kön, det var 10 fall fler än 2022. I resterande 88 fall var offret av manligt kön, vilket var 5 fall färre än 2022.

Av de som föll offer för dödligt våld 2023 avsåg 104 fall personer 18 år eller äldre, vilket var 4 fall färre än 2022. Resterande 17 fall 2023 gällde offer under 18 år, det var 9 fler än 2022.

– Under året har både fler minderåriga och fler kvinnor fallit offer för dödligt våld, jämfört med föregående år. Det är till viss del ett resultat av konflikter i kriminella miljöer med dödlig utgång där personer under 18 år och även kvinnor har drabbats, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Dödligt våld mot närstående i en parrelation uppgick till 10 fall under 2023, vilket var samma nivå som 2022. I samtliga 10 fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna.

Ny redovisning i statistiken för i år är kniv eller annat stickande/skärande föremål som våldsmetod. Skjutvapen var den vanligaste våldsmetoden 2023 och användes i 53 fall av dödligt våld, det var 10 fall färre än 2022. Därefter var kniv eller annat stickande/skärande föremål näst vanligast och användes i 41 fall 2023, vilket var 6 fall fler än 2022. Övriga våldsmetoder användes sammantaget i 27 fall 2023,9 fall fler jämfört med 2022.

Dödligt våld 2002–2023

Utveckling av skjutvapenvåld 2013–2023

Fakta om publikationen

Enheten för rättsstatistik

© Brottsförebyggande rådet 2024

urn:nbn:se:bra-1162

Tips på andra rapporter