Kriminalstatistik 2015

En samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

Statistiken presenteras i sex olika block, med sammanfattningar och tidsserier. Denna presentation ersätter den kriminalstatistiska årsboken som från och med i år utgår.

Välj typ av statistik

Statistik över anmälda brott
Statistik över handlagda brott
Statistik över misstänkta personer
Statistik över lagförda personer
Statistik över kriminalvården
Statistik över personer som återfallit i brott
Anmälda brott

Handlagda brott

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet. Läs mer om statistiken

Anmälda brott

Återfall i brott

I statistiken över återfall i brott redovisas antalet och andelen personer som återfallit i brott inom 1, 2 och 3 år. Läs mer om statistiken

Om kriminalstatistiken

På den här sidan presenteras ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Officiell statistik är sådan statistik som regleras i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Rättsstatistiken delas in i produkterna anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott. Dessa produkter som Brå ansvarar för har samlingsnamnet kriminalstatistik. Inom rättsstatistiken redovisas även statistik över domstolarnas verksamhet, denna produkt ansvarar Domstolsverket för att ta fram.

Tillbaka till toppen på sidan

Kundkorg

Summa: