Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2019

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är dödsorsaken (med antalet fall avses här antalet offer).

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

 Huvudresultat för 2019

  • År 2019 konstaterades 111 fall av dödligt våld i Sverige, vilket var en ökning med 3 fall jämfört med 2018.
  • Sedan 2002 har antalet konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Åren 2006 till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste fem åren (2015–2019) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år (mellan 106 och 113 fall årligen).
  • Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2019 var offret en kvinna/flicka i 25 fall (23 %) och en man/pojke i 86 fall (77 %). Jämfört med 2018 var det 8 färre fall med kvinnliga offer och 11 fler fall med manliga offer.
  • Relaterat till folkmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2019 till 1,08 fall per 100 000 invånare. Under perioden 2002–2019 har antalet konstaterade fall av dödligt våld relaterat till folkmängden varierat mellan 0,71 och 1,21 fall per 100 000 invånare.

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-874
© Brottsförebyggande rådet 2020

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: