Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2017

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

 Huvudresultat för 2017

  • År 2017 konstaterades 113 fall av dödligt våld i Sverige. Det är en ökning med 7 fall jämfört med 2016, då 106 fall kunde konstateras. Antalet fall 2017 är den högsta nivån av konstaterade fall av dödligt våld sedan 2002, då Brå började ta fram statistiken.
  • Under 2017 kunde 16 fall av dödligt våld knytas till händelser med flera dödsoffer, däribland attacken på Drottninggatan i Stockholm där 5 personer föll offer för dödligt våld. År 2016 kunde 8 fall av dödligt våld knytas till 4 händelser.
  • År 2017 var offret en kvinna i 27 fall (24 %) och en man i 86 fall (76 %). Jämfört med 2016 har andelen kvinnor minskat och andelen män ökat med vardera 3 procentenheter.
  • Sedan 2002 har nivån över konstaterade fall av dödligt våld varierat mellan 68 och 113 fall per år. Fram till 2014 utmärktes utvecklingen av relativt stora årliga variationer kring en nedåtgående trend. De senaste tre åren (2015−2017) har antalet fall av dödligt våld legat på en högre och jämnare nivå än tidigare år, och därmed har den tidigare nedåtgående trenden brutits.
  • I mer än en tredjedel (35 %) av konstaterade fallen av dödligt våld 2017 användes skjutvapen, vilket är 7 procentenheter högre jämfört med 2016 (28 %). Antalet fall ökade från 30 till 40.
  • I förhållande till befolkningsmängden uppgick antalet konstaterade fall av dödligt våld 2017 till 1,12 fall per 100 000 invånare, vilket är samma nivå som 2016. Antalet kvinnor minskade från 0,59 till 0,54 medan antalet män ökade från 1,55 till 1,69 sett till antal offer per 100 000 invånare.
  • Omkring 75 procent av samtliga fall av konstaterat dödligt våld 2017 skedde i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. I region Stockholm noteras i princip en fördubbling av antalet fall jämfört med 2016, en ökning från 26 till 50 konstaterade fall (+ 24 fall). Medan antalet fall nästan halverades i region Syd, från 30 till 17 konstaterade fall (− 13 fall).

Om statistiken

Syftet med statistiken är att redovisa en tillförlitlig uppgift över nivån och utvecklingen av det anmälda dödliga våldet i Sverige. Den har tagits fram sedan 2002 som ett komplement till anmälningsstatistiken, med anledning av att de händelser som anmäls och registreras hos de brottsutredande myndigheterna som dödligt våld är mycket överskattade. Statistiken är deskriptiv, och ger inga fördjupade förklaringar till förändringar i nivå och struktur över tid.

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-759
© Brottsförebyggande rådet 2018

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: