Konstaterade fall av dödligt våld

En granskning av anmält dödligt våld 2016

I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Syftet med statistiken är att redovisa en tillförlitlig uppgift över nivån och utvecklingen av det anmälda dödliga våldet i Sverige. Den har tagits fram sedan 2002 som ett komplement till anmälningsstatistiken, med anledning av att de händelser som anmäls och registreras hos de brottsutredande myndigheterna som dödligt våld är mycket överskattade. Statistiken är deskriptiv, och ger inga fördjupade förklaringar till förändringar i nivå och struktur över tid.

Fakta om publikationen


URN: NBN: SE: BRA-706
© Brottsförebyggande rådet 2017

Enheten för Rättsstatistik

Kundkorg

Summa: