Två poliser i ett samhälle

Råd för framtiden 2016

Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens i lokalt brottsförebyggande arbete. Här kan du se filmer från 2016 års Råd för framtiden som hölls den 12–13 april i Halmstad.

Kort film om konferensen

Dag 1

Dag 2

Vi ger dig råd för framtiden

På konferensen Råd för framtiden samlas forskare, praktiker och politiker för att beskriva sin syn på och erfarenheter av det brottsförebyggande arbetets möjligheter och utmaningar. Råd för framtiden arrangeras årligen av Brå i samarbete med en kommun.

Sidan senast uppdaterad: