Dokumentation från Råd för framtiden 2010

Det är inte gratis men det lönar sig! Konferensen Råd för framtiden genomfördes i Umeå 2010. Under konferensen diskuterades bland annat kostnaderna för att inte förebygga.
Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Konferens om brottsförebyggande frågor

Efterfrågan på kunskap om vad brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete innebär i praktiken och hur man kan arbeta på lokal nivå är stor. Det bedrivs mycket arbete som vi kan lära av. På konferensen Råd för framtiden fanns stora möjligheter att inhämta kunskap och att låta sig inspireras av andras erfarenheter.  Råd för framtiden är en konferens som främst riktar sig till personer som arbetar lokalt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Under årets konferens handlade många av föredragen och seminarierna om förebyggande arbete riktat mot ungdomar. Men också andra frågor diskuterades, exempelvis polisens brottsförebyggande arbete, samverkan kommun - polis, socioekonomiska orsaker till brottslighet samt hur man bäst kan samordna förebyggande arbete mot brott med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger och tobak). 

Fakta om publikationen

Författare: Solveig Hollari, Helene Parmbäck, Claes Björnberg
Publikationsår: 2010

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-415

Kundkorg

Summa: