Fusk med intyg – kostar både pengar och förtroende


Förfalskade och manipulerade intyg kan vara en dörröppnare till välfärdssystemet. Med hjälp av felaktiga intyg begås allt ifrån småskaligt fusk till brott i miljonklassen, också i organiserad form. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Välfärdssystemet hänger ihop, och utbetalning från en myndighet påverkar andra myndigheter. Fusket med intyg går igenom hela välfärdssystemet och omfattar såväl kommuner som en rad myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan.

– Det kan vara någon som till en början är berättigad till sjukpenning, men som med tiden har börjat lämna in felaktiga läkarintyg för att få behålla bidraget, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå. Andra exempel är att man lämnar in felaktiga arbetsgivarintyg för att få högre a kassa eller föräldrapenning.

Kontrollen av företag eftersatt

I de fall som Brå granskat där felaktiga intyg använts i storskalig ekonomisk brottslighet i välfärden, har brottsligheten möjliggjorts genom företag. Men när det gäller bidrag och stöd till företag, brister kontrollen. Bedrägerier som sker genom företag mot Försäkringskassan (assistansersättning), Arbetsförmedlingen (företagarstöd) och Länsstyrelserna (statlig lönegaranti) kan uppgå till miljonbelopp per ärende.

– Det finns en lag om underrättelseskyldighet som säger att handläggare är skyldiga att rapportera när de misstänker felaktiga utbetalningar, säger Nicole Thorell, utredare på Brå. Men lagen omfattar enbart bidrag till individer och inte till företag. Att som handläggare inte få agera och medverka till att stoppa brottslighet, är givetvis frustrerande. Därför föreslår vi att underrättelseskyldigheten ska omfatta även bidrag och stöd till företag.

Vissa bidrag används också för att påverka konkurrensen inom vissa branscher. Felaktigt utbetald assistansersättning eller arbetsgivarstöd gör att vissa företag får högre vinstmarginaler genom ersättning från staten. I förlängningen kan det leda till att dessa företag kan dumpa priser och vinna upphandlingar.

– Miljonbelopp i välfärdssystemet kan på grund av felaktiga intyg komma i fel händer, och dessutom medför fusket potentiella förtroendeskador, säger Lars Korsell. Detta utmanar gruppsolidariteten i samhället.

Intyget som dörröppnare till välfärden. En rapport om felaktiga intyg och välfärdsbrott (Brå 2015:8) ges ut av Brå tillsammans med 16 andra myndigheter.