Omslag till rapporten Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

En rapport om välfärdsbrott med felaktiga intyg

Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

ISBN: 978-91-87335-42-6
Pris för tryckt rapport 236 SEK inkl. moms
Lägg till

Denna rapport fokuserar på felaktiga intyg och på hur välfärdssystemet hänger ihop. Ett centralt syfte är att identifiera glapp i systemet som gärningspersoner utnyttjar. Genom att täppa till dessa glapp förebyggs brott – och därmed värnas också förtroendet för systemet.

De viktigaste förebyggande förslagen ur rapporten

  • Myndigheterna måste ha relevanta kontrollmoment redan i handläggningen där rätten till ett bidrag prövas. Här kan erfarenheter från myndighetens egna kontrollutredare och andra myndigheter användas för att öka kontrollkompetensen. Behovet är särskilt stort vid bidrag till arbetsgivare (företag).

  • Lagen om underrättelseskyldighet kan användas mer än i dag och bör utvidgas till att omfatta alla välfärdsbrott. Det skapar frustration när en myndighet upptäcker brott mot en annan myndighet, men inte får lämna vidare denna information Här kan informationsflödet – och därmed också kontrollen – bli mer effektivt.

  • Intygsgivare bör ersättas i den mån det går, här har särskilt Skatteverket en viktig roll. Om månadsuppgift införs ökar möjligheten att upptäcka felaktiga kontrolluppgifter, och förlängningen också välfärdsbrott.

Fakta om publikationen

Författare: Johanna Skinnari, Nicole Thorell och Lars Korsell
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 138

Rapport: 2015:8
ISBN: 978-91-87335-42-6
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-591

Kundkorg

Summa: