Manipulerade matcher – kriminalitetens väg in i idrotten


Matchfixning förekommer främst inom fotboll men även inom basket. Enskilda spelare utsätts för hot och utpressning av kriminella grupperingar, och det finns exempel på att klubbledningar misstänks ha värvat korrupta spelare. Det framkommer i en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Misstänkta fall har förekommit från Superettan ner till division 3. Även i Basketligan har misstankar funnits. Initiativet till matchfixning kommer oftast från aktörer utanför idrotten men flera kategorier av initiativtagare både inom och utanför idrotten har identifierats.

– Matchfixning kan initieras av såväl enskilda spelare som kriminella nätverk, säger Melai Lehkamo, utredare på Brå. Om initiativtagarna själva inte kan påverka händelser på plan utan behöver använda sig av spelare eller funktionärer, kan rekryteringsmetoderna sträcka sig från vänskapskorruption och mutor till utpressning, hot och i extremfall även våld.

Få idrottare behöver vara involverade för att ge en stor vinstutdelning

Tack vare ett generöst spelutbud på den internationella spelmarknaden och genom att kombinera olika spelobjekt och spelformer, kan matchfixare med hjälp av enbart några få idrottsutövare, arrangera manipulationer på plan som ger en stor utdelning. Spelarna förstår inte alltid vad de ger sig in i. Därför är det angeläget att idrottsutövare nås av information om hur matchfixning kan gå till.

– Det är viktigt att spelare förstår att det inte bara skadar dem själva och laget, utan också påverkar hela idrottens trovärdighet, säger Daniel Vesterhav, projektledare på Brå. Vi har även sett tecken på att vinster från matchfixning finansierar annan brottslighet.

Svårigheter att utreda ärenden kan kräva en straffrättslig översyn

År 2012 kom den första svenska polisanmälan om en misstänkt manipulerad fotbollsmatch. Därefter har det fram till 2014 kommit in 20 anmälningar om misstänkta fall. Men ännu har ingen dömts och många utredningar har lagts ner. Det kan till viss del förklaras av att brottsutredningar om matchfixning är både tidskrävande och komplexa.

– Matchfixning är inte en egen brottstyp utan kan innehålla flera möjliga brottsrubriceringar som mutbrott, utpressning och olaga hot, säger Erik Nilsson, utredare på Brå. Användandet av utländska spelbolag gör att ärendena överskrider nationsgränserna. Det är också svårt att få folk att vittna. Brå föreslår därför bland annat ett vidgat utredningsfokus och att det framöver görs en straffrättslig översyn på området.