Snabbare utredningar med högre kvalitet när särskild sexualbrottsbrottsgrupp tog över våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord

Pressmeddelande

Sedan 2019 utreder en särskild sexualbrottsgrupp alla våldtäktsärenden hos polisområde Stockholm Nord. Specialiseringen har lett till högre kvalitet i ärendena samtidigt som utredningstiderna har kortats. Men antalet ärenden som har redovisats till åklagare har bara ökat marginellt. Det visar en utvärdering från Brå.

Tidigare utreddes våldtäktsärenden i Stockholm Nord av åtta olika grupper som utredde grova brott. Eftersom det var en hög inströmning av andra grova brott, exempelvis gängrelaterade skjutningar, tenderade våldtäktsärendena att prioriteras ner, vilket ledde till långa utredningstider och höga ärendebalanser. Idag utreds majoriteten av alla våldtäktsärendena på samma ställe.

– Fördelarna med en specialiserad utredningsgrupp är att utredarna är motiverade och att det byggs upp kompetens och effektiva rutiner, och att samma utredare håller i ett ärende från start till slut. Det har även anställts fler utredare, vilket tillsammans med att våldtäktsärendena är fredade leder till en resursförstärkning säger Mona Backhans, utredare på Brå.

Sedan Sexualbrottsgruppen infördes har utredningstiderna hos Stockholm Nord kortats med cirka 28 procent jämfört med tidigare. Utredningstiden är nu på drygt 70 dagar, vilket är 20 dagar lägre än medianen för övriga Sverige.

Brås genomgång av förundersökningar och registerdata tyder även på att kvaliteten i utredningsarbetet har ökat och att utredningarna är mer genomarbetade. Den bilden delas även av de åklagare som har deltagit i studien. Att utredningarna är mer genomarbetade har även lett till en ökad rättstrygghet för målsägarna.

− Den mest betydande förbättringen är att utredningarna bedrivs mer skyndsamt Det beror bland annat på att Sexualbrottsgruppen kontaktar målsägaren och förordnar ett målsägarbiträde snabbare än Grova brott gjorde tidigare, säger Mona Backhans. Andelen utredningar med allvarliga brister har också minskat.

Andelen ärenden som redovisats till åklagare har ökat sedan Sexualbrottsgruppen infördes, men ökningen skiljer sig inte avsevärt från utvecklingen i liknande polisområden. Andelen redovisade ärenden ligger nu på samma nivå som övriga Sverige, 15 procent.

− Även om det fortfarande finns ett visst utrymme för förbättringar är det kanske inte möjligt att nå så mycket högre. Det beror bland annat på att det finns bevisproblem i många våldtäktsärenden, att ärenden anmäls efter lång tid, eller att målsägaren inte vill medverka. Det finns alltså faktorer som den utredande enheten har svårt att påverka, säger Mona Backhans.

Att specialisering fungerat väl i Stockholm Nord behöver inte betyda att det är en organisationsmodell som passar i alla övriga polisområden. Men även för områden som väljer en annan modell finns det lärdomar att dra av Stockholm Nords arbetssätt, enligt Brås bedömning.

Fakta

Brå har utvärderat införandet av Sexualbrottsgruppen i samverkan med polisen. Det övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet har lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden som handläggs inom Polisområde Stockholm Nord.

Kontakt:

Mona Backhans, utredare. Telefon: 08-527 58 515, e-post: mona.backhans@bra.se

Anna Horgby, utredare. Telefon: 08-527 58 521, e-post: anna.horgby@bra.se