Vanligt med utvisning vid allvarliga brott


Av de utländska medborgare som inte är folkbokförda och som döms för allvarliga brott, utvisas majoriteten. Den vanligast förekommande brottstypen vid utvisning på grund av brott är dock stöldbrott. Av samtliga utländska medborgare som döms för brott, såväl folkbokförda som icke folkbokförda, har andelen som utvisas varierat över tid. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

– Andelen utvisade är mindre bland dömda som är folkbokförda i landet än bland dömda som inte är det. Det hänger samman med att domstolen ska ta hänsyn till den dömdes anknytning till Sverige, och att en folkbokförd person i allmänhet har en starkare anknytning än en person på tillfälligt besök, säger Lisa Westfelt, utredare på Brå.

För allvarliga typer av brott, som exempelvis mord, dråp, synnerligen grov misshandel, våldtäkt, grovt rån och grovt narkotikabrott, utvisades under åren 2000–2014 en majoritet av de dömda som inte var folkbokförda – mellan 50 och 85 procent. Bland de dömda som var folkbokförda var andelen utvisade lägre, bland annat på grund av deras anknytning till landet.

Stöld- och tillgreppsbrott vanligast vid utvisning

Närmare hälften av de som utvisades på grund av brott under åren 2000–2014, utvisades för stöld, rån och andra tillgreppsbrott. Andra vanliga brottskategorier bland utvisningsdomarna var bedrägeri-, narkotika- och smugglingsbrott. Även bland ungdomar som utvisades var stöld det vanligaste brottet.

Utveckling präglad av variationer

Under 2000-talet har i genomsnitt 734 tingsrättsdomar per år förenats med utvisning. Men utvecklingen har ända sedan 1970-talet präglats av stora svängningar. År 2004 var antalet högst, med 1 047 beslut om utvisning, och år 2014 förenades 644 tingsrättsdomar med utvisning.

De stora variationerna i antalet utvisningar hänger inte samman med att fler eller färre utländska medborgare döms för brott under olika perioder. I stället hänger förändringarna åtminstone delvis ihop med att brottens allvarlighetsgrad förändrats över tid, så att fler respektive färre kan komma ifråga för utvisning vid olika tidpunkter.

– Dessutom bidrar antagligen nya EU-direktiv från 2006 till att andelen utvisade minskat bland dömda som inte var folkbokförda i Sverige. De direktiven begränsar nämligen möjligheten att utvisa EU-medborgare, säger Lisa Westfelt.