Omslag till kortanalysen Utvisning på grund av brott 2000–2014

Utvisning på grund av brott 2000–2014

Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Det är bara svenska medborgare som har en ovillkorlig rätt att vistas i landet, och utländska medborgare som döms för brott av en viss svårighetsgrad kan få domen förenad med utvisning – på viss tid eller utan tidsbegränsning. Utvisning döms ut i tillägg till själva straffpåföljden, och är ett av de starkaste medel staten kan ta till mot utländska medborgare som döms för brott.

Det är viktigt att kartlägga hur tillämpningen av samhällets mer ingripande sanktioner vid brott ser ut och förändras över tid. Utvisning på grund av brott är också ett ämne som med jämna mellanrum genererar frågor från medierna, rättsväsendet och en intresserad allmänhet, men där det har saknats sammanställd statistik att tillgå för de senaste tio åren.

Det övergripande syftet med denna kortanalys är därför att ge en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. De aspekter som beskrivs är hur många som årligen utvisas på grund av brott och hur stor andel de utgör av dömda utländska medborgare, för vilka brott de utvisas, vilka påföljder som utvisningen kombineras med och hur gruppen utvisade ser ut med avseende på kön och ålder.

Ytterligare aspekter som undersöks är vilken grad av anknytning till det svenska samhället de utvisningsdömda har, baserat på eventuell folkbokföring, tid i landet före utvisningen, liksom om de har barn i landet.

Fakta om publikationen

Författare: Lisa Westfelt
Publikationsår: 2016

Kortanalys 2/2016
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-660

Kundkorg

Summa: