Utökad satsning på brottsförebyggande arbete


Brottsförebyggande rådet, Brå, utökar satsningen till stöd för lokalt brottsförebyggande arbete. Bland annat planeras en basutbildning för lokala brottsförebyggare, men även spetskunskap inom nya konkreta arbetssätt kommer att tas fram.

– Vi har tittat på hur det lokala brottsförebyggande arbetet bedrivs och det är för lågt prioriterat både bland kommunerna och inom polisen. Att organisera sig och samverka går bra men de behöver bli bättre på att arbeta strukturerat med de verkliga problemen, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Under 2016 tar Brå flera initiativ för att öka engagemanget i och prioriteringen av det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet. Intervjuer, enkäter och utvärderingar har, tillsammans med studier av polisens brottsförebyggande arbete, gett en god bild av de stödbehov som finns. För att stärka det brottsförebyggande arbetet kommer bland annat en webbaserad basutbildning för de som arbetar på lokal nivå att tas fram.

– Det lokala arbetet behöver komma vidare, därför satsar vi på utveckling tillsammans med den lokala nivån, till exempel i socialt utsatta områden och när det gäller att förändra den fysiska miljön så att färre brott begås, fortsätter Karin Svanberg.

Länsstyrelserna bör ges en roll

Den utökade satsningen på stöd till lokalt brottsförebyggande arbete är ett långsiktigt utvecklingsarbete. I det regeringsuppdrag som Brå avrapporterade hösten 2015, föreslår Brå därför bland annat ett nationellt nätverk för myndigheter som stödjer olika delar av lokal brottsförebyggande verksamhet och att det inrättas samordnare vid länsstyrelserna.

– Det skulle göra signalerna mer samstämmiga och förstärka kunskapsstödet från den nationella nivån till den lokala, säger Karin Svanberg.

500 brottsförebyggare möts i Halmstad

Det är en utmaning att jobba förebyggande lokalt både i socialt utsatta områden, mellanstora städer och på mindre orter. Små och stora samhällen förändras och med det följer nya problem som ska tacklas. Imorgon startar Brås nationella konferens Råd för framtiden, där de som arbetar konkret med dessa utmaningar kommer mötas för att diskutera utveckling och möjligheter inom det brottsförebyggande området. Bland årets talare finns justitie- och migrationsminister Morgan Johansson samt Mona Sahlin, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. På programmet står bland annat brottsförebyggande arbete i socialt utsatta miljöer, våld mellan unga i nära relationer och brottsförebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. –

Konferensen är ett utmärkt tillfälle för lokala brottsförebyggare i landet att få ny kunskap och inspiration till att fortsätta utveckla det brottsförebyggande arbetet, säger Lina Nilsson, utredare, Brå.

Fakta om Råd för framtiden

Råd för framtiden är en nationell konferens i lokalt brottsförebyggande arbete, som arrangeras av Brå för sextonde gången. I år äger konferensen rum den 12-13 april i Halmstad på Hotel Tylösand. Halmstads kommun är medarrangör.

Råd för framtiden