Ny studie om organiserad brottslighet i Sverige


Idag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, en ny studie om organiserad brottslighet i Sverige.

Studien bygger på intervjuer med polisanställda och en genomgång av polisens underrättelserapporter. I studien jämförs olika typer av kriminella grupperingar utifrån rekryteringsmetoder, interna och externa konflikter, skrämselkapital samt tillgång till och hantering av skjutvapen.

En begreppsapparat presenteras, över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå i vad som kallas organiserad brottslighet. Även olika typer av kriminella marknader kopplade till organiserad brottslighet beskrivs.

Ladda ner rapporten Kriminella nätverk och grupperingar. Polisers bild av maktstrukturer och marknader (Brå 2016:12).

För mer information