Kriminella nätverk och grupperingar

Polisers bild av maktstrukturer och marknader

I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Organiserad brottslighet är en term som används flitigt i den offentliga debatten. En del tänker då på nätverk som maffiaorganisationer, andra på mc-gäng eller på olika förortsgrupperingar. Vad gäller själva kriminaliteten är det vissa brottstyper som särskilt förknippas med sådan verksamhet, såsom utpressning, beskyddarverksamhet eller storskalig smuggling.

Bakom begreppet organiserad brottslighet ryms emellertid en rad olika typer av grupperingar och fenomen. I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – för det som i Sverige brukar räknas in i begreppet organiserad brottslighet. Utifrån ett sextiotal intervjuer med anställda inom polisen, och en genomgång av ett sextiotal underrättelserapporter, används begreppsapparaten för att beskriva polisers bild av fenomenet.

I rapporten beskrivs också en strategi – fas­teorin – som kan tillämpas vid långsiktiga samverkansprojekt mot brottslighet och otrygghet i utsatta områden.

Fakta om publikationen

ISBN 978-91-87335-69-3
URN:NBN:SE:BRA-664

Antal sidor: 144

Rapport: 2016:12

Författare: Daniel Vesterhav och Lars Korsell
© Brottsförebyggande rådet 2016

Kundkorg

Summa: