Kraftig ökning av antalet anmälda antisemitiska hatbrott hösten 2023

Pressmeddelande

Under perioden 7 oktober till 31 december 2023 identifierade Brå totalt 110 hatbrott med antisemitiska motiv. Det är närmare fem gånger så många som motsvarande period året innan. Det visar ny statistik från Brå.

Efter attacken mot Israel den 7 oktober 2023, och den våldsamma utveckling som följt, har det i såväl Sverige som internationellt rapporterats om en förhöjd hotbild mot personer med judisk bakgrund och en ökning av hatbrott med antisemitiska motiv. Med anledning av detta har Brå granskat samtliga anmälningar som polisen hatbrottsmarkerat under slutet av 2023, och jämfört dessa med samma period 2022.

Flera tidigare studier har visat att politiska händelser kopplat Israel-Palestinakonflikten kan bidra till att förstärka och aktivera antisemitiska attityder. Detta bekräftas av Brås studie som visar att det anmäldes 110 hatbrott med antisemitiska motiv under perioden 7 oktober till 31 december 2023, vilket var närmare fem gånger fler jämfört med samma period föregående år. I ungefär 20 procent av anmälningarna hösten 2023 framgår någon form av hänvisning till Hamas attack den 7 oktober eller det efterföljande våldet i Gaza.

– Det handlar bland annat antisemitiska plakat och uttalanden i samband med demonstrationer, men även hot och kränkningar mot enskilda individer som utifrån sin judiska bakgrund beskyllts för Israels ageranden i Gaza, säger Jon Lundgren, utredare på Brå.

En majoritet av anmälningarna under hösten 2023 rubricerades som hets mot folkgrupp (39 procent) och skadegörelse (28 procent) vilket även var de vanligaste brottstyperna under motsvarande period 2022 med en ungefär lika stor andel sådana brott (38 respektive 24 procent).

Om studien

Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskap om den judiska minoritetens utsatthet för antisemitism i Sverige. Uppdraget består av två övergripande delar. Dels att undersöka samtida erfarenheter av otrygghet och utsatthet för hatbrott bland representanter för judiska församlingar och organisationer samt om och i sådana fall hur de upplever att utsattheten och otryggheten har förändrats efter Hamas attack mot Israel i oktober 2023. Dels en beskrivning av de hatbrottsmarkerade anmälningar med antisemitiska motiv som registrerats mellan oktober och december 2023 samt jämföra dessa med motsvarande period 2022, vilket är vad som redovisas här.

För mer information

Jon Lundgren, utredare: 08-527 58 545, jon.lundgren@bra.se