Allt färre utsätts för misshandel


Våldsbrotten minskar och då särskilt misshandel när unga män är utsatta. Efter flera års uppgång, minskar även utsattheten för bedrägeri. Det visar en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar i dag.

Under 2014 utsattes 2,1 procent (cirka 154 000 personer) för misshandel. Det är en minskning både jämfört med 2013 (2,3 procent utsatta) och med den första mätningen som avsåg 2005, (2,7 procent utsatta). Den grupp där utsattheten minskat mest, är unga män i åldern 16–24 år. Där utsattes 4,8 procent för misshandel under 2014, en kraftig minskning jämfört med 2005 (11,0 procent utsatta).

– Sedan mätningarna startade 2005, ser vi en svagt nedåtgående trend när det gäller utsatthet för misshandel totalt sett. Men samtidigt som utsattheten minskat bland männen har den legat relativt oförändrad bland kvinnorna, säger Åsa Irlander Strid, utredare på Brå.

Utsatthet för bedrägeri minskar

Mellan 2007 och 2013 har andelen personer i befolkningen som utsatts för bedrägeri ökat från 2,4 till 3,5 procent. Under 2014 sjönk däremot utsattheten till 3,1 procent, vilket motsvarar cirka 230 000 personer.

– Normalt sett är det en något större andel män än kvinnor som utsätts för bedrägeri, och i den senaste mätningen har andelen utsatta män minskat något. Det bidrar förstås till att den totala utsattheten sjunker. Det handlar ofta om att man blir lurad via internet och det vanligaste är att man lurad på en mindre summa pengar, det kan handla om upp till några tusenlappar, säger Thomas Hvitfeldt, utredare på Brå.

Svårtolkad trend vid utsatthet för sexualbrott

Det är 1,0 procent (cirka 76 000 personer) som uppger att de utsattes för sexualbrott under 2014. Det är en minskning jämfört med 2013 (1,3 procent utsatta). Under perioden 2005–2011 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå (0,7–0,9 procent), men de senaste två årens resultat visar alltså på en högre nivå. Nedgången i den senaste mätningen gör dock trenden svårtolkad. Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt.

Om Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

NTU bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. I år presenteras alltså NTU för tionde gången i rad. Undersökningen mäter allmänhetens otrygghet och oro för brott, utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. Resultaten från undersökningen som helhet publiceras i januari 2016.