Illustration: Björn Öberg.

Trakasserier vanligt vid otillåten påverkan mot myndigheter


När myndighetsanställda utsätts för påtryckningar påverkas inte tjänsteutövningen i någon större utsträckning, trots trakasserier och hot, men privatlivet kan påverkas desto mer. Utsatta tjänstemän behöver dock stöd, och myndigheterna kan samverka mer i förebyggande syfte. Det visar en ny studie som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Karolina Hurve

Karolina Hurve

I studien har 45 500 anställda vid myndigheter och a-kassor besvarat frågor om otillåten påverkan. Utsattheten varierar mellan organisationerna, och ligger mellan 30 och 50 procent.

– Det kan handla om allt från exempelvis obehagliga samtal och subtila hot till, i undantags­fall, våld. De flesta utsatta har utsatts någon gång per år, säger Karolina Hurve, utredare på Brå.

Tjänsteutövningen påverkas i liten utsträckning

Tjänstemän som fattar beslut med stor inverkan på människors liv är de som utsätts mest för otillåten påverkan, liksom de som har omfattande externa kontakter. Påverkansförsöken har dock liten inverkan på tjänsteutövningen; de flesta som utsätts vågar ändå fatta obekväma beslut. Desto större uppges konsekvenserna vara för hälsan och privatlivet. Det kan exempelvis handla om att man tar bort sina personliga uppgifter i sociala medier och på söksajter på internet, eller att man ändrar sina dagliga resvanor och ber familjemedlemmar att vara mer vaksamma.

Johanna Skinnari, utredare på Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs

Johanna Skinnari. Foto: L. van der Meijs

Skillnader men också likheter i utsatthet

Nivån på utsattheten varierar mellan myndigheterna, men det finns stora lik­heter mellan dem vad gäller påverkansförsöken och konsekvenserna för de utsatta tjänstemännen. Myndig­heterna har därför mycket att vinna på att samverka med varandra, särskilt med dem med liknande typer av verksamheter, för att förebygga otillåten påverkan.

– Situationen är allvarlig, men organisationerna kan göra mycket. Stöd till medarbetarna är betydelsefullt och att framför allt den närmaste chefen är viktig. De som utsätts har stora förväntningar på olika former av stöd från chefen, men det allra viktigaste tycks vara att chefen är medmänsklig och lyssnar, säger Johanna Skinnari, projektledare på Brå.

Ladda ner eller beställ rapporterna: Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (Brå 2016:13) och Otillåten påverkan mot Migrationsverket (2016:14).


Fakta


Begreppet otillåten påverkan omfattar trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption med syftet att påverka en persons tjänsteutövning.

Initiativet till studien togs av Brå och de samverkande myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkrings­kassan, Justitiekanslern, Kriminalvården, Kronofogden, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Även IF Metalls arbetslöshetskassa och STs a-kassa har deltagit i studien.

Mer information