Minskat antal skjutningar i Malmö visar utvärdering av Sluta skjut

Pressmeddelande

Antalet skjutningar i Malmö minskade under perioden som pilotprojektet Sluta skjut pågick. Malmö har också haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar under de senaste åren jämfört med andra städer i Sverige. Det är dock svårt att säkerställa statistiskt vilka faktorer som ligger bakom minskningen. Det visar en effektutvärdering som Malmö universitet publicerar idag, på uppdrag av Brå.

Sluta skjut är ett pilotprojekt som syftar till att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Pilotprojektet genomfördes i samverkan mellan Malmö stad, Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö under två år och avslutades i januari 2020. Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige.

–Till skillnad från flera andra städer i Sverige har Malmö haft en kontinuerligt nedåtgående trend när det gäller skjutningar. Vi ser att det i genomsnitt har varit färre antal skjutningar per månad sedan Sluta skjut infördes, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet, som har utvärderat pilotprojektet.

Att det fanns en nedåtgående trend i antalet skjutningar i Malmö redan innan Sluta skjut implementerades gör det svårt att identifiera exakt vilken roll projektet haft i det minskade antalet skjutningar.

– Skjutningar är trots allt ovanliga händelser, och det är stora variationer över tid. Det tar också lång tid innan beteenden förändras. Därför är det troligen först om några år som vi med säkerhet kan säga vad effekten blev, säger Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi vid Malmö universitet.

Malmö universitet har tidigare gjort en processutvärdering av Sluta skjut. Den utvärderingen visade bland annat att den amerikanska strategin väl kunnat anpassas till svenska förhållanden.

– Efter utvärderingarna vet vi att strategin går att överföra till svenska förhållanden, och att den kan ha bidragit till den minskande tenden i Malmö som vi inte sett i övriga jämförbara delar av Sverige. Vi förespråkar därför en utveckling av arbetet till fler städer med samma problematik, samtidigt som det är mycket viktigt med fortsatta utvärderingar, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

 

Presseminarium om effektutvärderingen av Sluta skjut 17 februari

Effektutvärdering av Sluta skjut

Kontakt