Brå medverkar i Almedalen


Under årets Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet, Brå, att arrangera flera intressanta seminarier i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat trygghet och rättsväsendets samverkan i socialt utsatta områden; hur regeringens brottsförebyggande program ska fungera i praktiken samt brottsutvecklingen i Sverige.

Tisdag 4 juli
Brottsförebyggande arbete – från program till praktisk prevention
Tid: 14.30–15.30
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24; sal F 14. Arr: Brå.
Nu ska regeringens nationella brottsförebyggande program genomföras – hur ska det gå till i praktiken och är det tillräckligt? Finns det nya utmaningar som kräver mer?
Medverkande: Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S); Erik Wennerström, generaldirektör, Brå; Christian Ottosson, kommunalråd, Huddinge (C); Emma Stenholm, trygghetschef, MTR samt Kicki Scheller, enhetschef, Länsstyrelsen, Gotland.
Moderator: Nedjma Chaouche.

Onsdag 5 juli
2000-talets brott i siffror – trender i brottsutvecklingen och utsattheten för brott
Tid: 12.30–13.30
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24; sal F 14. Arr: Brå.
Utsattheten för brott har minskat de senaste 10 åren. Dödligt våld har minskat, även misshandel och stöldbrott. De flesta brottstyper är stabila men bedrägeri och vissa sexualbrott ökar. Hur har brottsutvecklingen sett ut i Sverige till och med 2015?
Medverkande: Johanna Olseryd, utredare och biträdande enhetschef, Brå.
Moderator: Pelle Thörnberg.

Onsdag 5 juli
Otrygghet i socialt utsatta områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser
Tid: 14.30–15.30
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24; sal F 14. Arr: Brå.
Hur ser fördelningen och utvecklingen ut över tid vad gäller utsatthet för brott, otrygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden? Skiljer sig utvecklingen åt mellan kvinnor och män?
Medverkande: Anita Heber, docent, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet; Manne Gerell, forskare, Institutionen för kriminologi, Malmö Högskola samt Thomas Hvitfeldt, t f enhetschef, Brå.
Moderator: Pelle Thörnberg.


Andra seminarier där Brås medarbetare medverkar och/eller där Brå är medarrangör:


Måndag 3 juli

Hur säkrar vi valet 2018 i ljuset av de fem globala megatrenderna?

Tid: 14.00–15.00
Plats: Hästgatan 9. Arr: PwC.
Medverkar gör bl a Erik Wennerström, generaldirektör, Brå.

 

Tisdag 4 juli

7 sätt att minska ungas utanförskap

Tid: 9.00–9.45
Plats: Kilgränd 1. Arr: Mentor Sverige.
Medverkar gör bl a Erik Wennerström, generaldirektör, Brå.


Tisdag 4 juli

Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati (Rättsväsendets dag): Hur arbetar rättsväsendet i särskilt utsatta områden?
Tid: 11.00–12.00
Plats: Wisby Strand & Congress, Donnersgatan 2, lokal: Wisby.
Medverkar gör bl a Thomas Hvitfeldt, t f enhetschef, Brå. Samarrangemang med Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Polisen och Åklagarmyndigheten.


Tisdag 4 juli
Tillsammans för rättssäkerhet, trygghet och demokrati (Rättsväsendets dag): Rättsväsendets framtidsfrågor
Tid: 16.00–17.00
Plats: Wisby Strand & Congress, Donnersgatan 2, lokal: Wisby.
Medverkar gör bl a Erik Wennerström, generaldirektör, Brå samt andra myndighetschefer i rättsväsendet. Samarrangemang med Ekobrottsmyndigheten, Polisen, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten.


Onsdag 5 juli
Säkerhet och trygghet – Sammanfattning av gårdagen
Tid: 8.00–8.30
Plats: Strandvägen H520. Arr: Tryggare Sverige.
Medverkar gör bl a Erik Wennerström, generaldirektör, Brå.


Onsdag 5 juli
Organiserade kriminella eller vilsna ungdomar?
Tid: 9.00–10.00
Plats: Wisby Strand & Congress, Donnersgatan 2, lokal: Lojsta. Arr: Kriminalvården.
Medverkar gör bl a Jonas Öberg, utredare, Brå.


Onsdag 5 juli
Lite ska man tåla, eller? Om hot och våld inom idrotten.
Tid: 13.00–13.45
Plats: Birgers gränd 7. Arr: Riksidrottsförbundet.
Medverkar gör bl a Erik Wennerström, generaldirektör, Brå.

 

Brås generaldirektör, Erik Wennerström, kommer att finnas på plats måndag – onsdag under Almedalsveckan.

Kontakt

För mer information:
Monica Landergård, pressekreterare, Brå: 072-99 58 500;

E-post: press@bra.se