ECPA-vinnare & Mattias Larsson

Brottsförebyggande rådets generaldirektör Mattias Larsson delar ut ECPA-priset till representanter för det vinnande bidraget från Polisen.

Polisens arbete med beteendeförändringar hos våldsamma gärningspersoner får pris för bästa brottsförebyggande insats

Pressmeddelande

Polisens metod Riskreducerande insatser (RRI) är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Metoden syftar till att minska motivationen till hot och våld genom offensiva samtal, och därmed också minska upprepad utsatthet för brott. När metoden användes i ett pilotprojekt upphörde brottsligheten i 72 procent av fallen.

– Polismyndigheten har samlat unika kompetenser inom personsäkerhet och förhandling från redan existerande verksamheter. Resultatet är en innovativ metod med potential att få personer, oftast män, att avstå från brottsliga och våldsamma handlingar så att brottsutsatta, oftast kvinnor, slipper långvarigt lidande, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Brottsoffer för upprepad brottslighet utsätts oftast av en och samma person. Inte sällan är det brottstyper där offret är en kvinna och gärningspersonen är en man. För att skydda den utsatta kan stöd- och skyddsåtgärder sättas in, men skyddet medför begränsningar för den brottsutsattas frihet. Riskreducerande insatser går ut på att utbildade samtalsutövare genomför ett strukturerat och systematiskt samtal med personer som är våldsamma för att få personen att ändra sitt beteende och upphöra med brottsligheten. Samtalsmetodiken bygger på att hitta nya strategier för att hantera existerande problem bakom det kriminella beteendet.

– De metoder som finns sedan tidigare i syfte att minska hot mot brottsutsatta, som lagföring och kontaktförbud, hindrar inte alltid en motiverad våldsverkare. Därför behöver man också jobba med beteendeförändringar, och det var därför Riskreducerande insatser utvecklades, säger Christer Tessmann, gruppchef brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, region Stockholm.

Metoden bedrevs först som ett pilotprojekt som senare utvärderades. Utvärderingen visade att i de 118 ärenden som metoden använts under 2019–2021, hade våld och hot upphört i 72 procent av fallen. Metoden har visat sig ha störst effekt i ärenden gällande våld i nära relation, i ärenden med stalkinginslag, upprepade överträdelser av kontaktförbud samt brott mot anställda inom rättsprocessen.

Mer om Riskreducerande insatser (RRI)

Riskreducerande insatser är ett samarbete mellan brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten (Bops) och förhandlarverksamheten inom Polismyndigheten. RRI består av en kombination av riskbedömningar, samtal med gärningspersoner samt skydd och stöd till offren. År 2021 fattade Polismyndigheten beslut om att göra RRI till en nationell metod och en nationellt styrande handbok togs fram.

ECPA - European Crime Prevention Award

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt eller verksamhet. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen. Årets tema är Brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att de inte upprepat ska utsättas för brott.


Se en kort film från Polisen som beskriver RRI:

Polismyndigheten har samlat unika kompetenser inom personsäkerhet och förhandling från redan existerande verksamheter.

Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Kontakt