Åre har flest utsatta för brott mot person i polisregion Nord


Jämfört med hela riket uppger en mindre andel av befolkningen i polisregion Nord att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Åre och minst i Jokkmokk. I regionen har Härnösand störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Utsatthet för brott

Nord är den polisregion i riket där minst andel personer uppger att de har utsatts för brott mot enskild person, enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018). Åre är den kommun i regionen där störst andel uppger att de utsatts för brott mot enskild person (23,2 %), medan Jokkmokk har minst andel utsatta (10,9 %).

– Även vad gäller egendomsbrott mot hushåll är Nord den polisregion i riket där andelen utsatta är som minst. Inom regionen är hushåll i Arvidsjaur mest utsatta för egendomsbrott, medan Övertorneå har minst andel utsatta både inom regionen och sett till hela riket, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott

Nord är den polisregion i riket där det är minst vanligt att uppleva otrygghet och oro. Inom regionen är Härnösand den kommun som generellt sett har störst andel personer som känner otrygghet och oro för brott. De kommuner i regionen där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Stor­uman, Umeå, Åsele, Ånge, Dorotea, Arvids­jaur och Jokkmokk. Storuman och Åsele är även de kommuner där det är minst vanligt sett till hela riket.

Förtroende för rättsväsendet

Kortanalysen innehåller även en redovisning av förtroendet för olika delar av rättsväsendet i regionen, något som också fördelar sig olika över landet och inom regionen. 

Fakta

Polisregion Nord består av fyra polisområden (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland). Polisområdena är i sin tur indelade i sammanlagt tolv lokalpolisområden, vilka innefattar ett antal kommuner. Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16-84 år.

  • Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.
  • Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433

Läs rapporten

Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018 (1/2019)