Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå

En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018, ned på kommunnivå samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

I denna kortanalys redovisas resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018 gällande utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet, systematiserat utifrån polismyndighetens organisation, ned på kommunnivå samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kommun och Stockholms kommun. I kortanalysen ges en övergripande bild av resultaten. Samtliga resultattabeller finns att tillgå i form av sju separata appendix, ett för varje polisregion.

Bilagor till kortanalysen

Fakta om publikationen

URN:NBN:SE:BRA-845

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Maria Söderström och Sofie Lifvin

Kundkorg

Summa: