Ny studie belyser mekanismer bakom skjutvapenvåldet


Skjutvapenvåldet fyller viktiga funktioner för deltagarna i kriminella miljöer. Våldet fungerar som ett sätt att bygga upp sitt rykte och stärka sin position – samtidigt som det används för att skydda det egna livet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Brå har intervjuat 21 personer som själva har erfarenhet av kriminella miljöer eller skjutvapenvåld. Det är vanligt att intervjupersonerna kommit i kontakt med den kriminella miljön genom umgänget med sina vänner, särskilt i förortsområden där kriminaliteten beskrivs som ett närmast vardagligt inslag. Samtidigt som betydelsen av vänskap och lojalitet ofta lyfts fram av intervjupersonerna, framkommer även bilden av den kriminella miljön som instabil. Relationerna i miljön är inte tillförlitliga, och vänskap kan snabbt övergå i fiendskap.

Intervjupersonerna beskriver skjutvapenvåldet som viktigt i syfte att positionera sig i den kriminella miljön. Själva ursprunget till en konflikt är ofta sekundär, och istället beskrivs konfliktens konsekvenser som det avgörande för våldets uppkomst. Det är med andra ord hur konflikten kan påverka ens ställning och position i den kriminella miljön som är viktigt.

– Intervjupersonerna beskriver att omgivningen bevakar varje steg man tar, och därför måste man ta saker på stort allvar. Följden blir att till synes små saker kan få allvarliga konsekvenser, för att allt verkar räknas i kampen om position, säger Elin Jönsson, utredare på Brå.

En slutsats i studien är att våldet kan vara ett sätt att investera i sitt rykte och sin kriminella karriär. Ryktet kan exempelvis bidra till att man får mer inflytande över den lokala narkotikamarknaden. Men eftersom ryktet är obeständigt och lätt att förlora måste det ständigt upprätthållas och försvaras.

Kampen om position är samtidigt en kamp på liv och död. Man skjuter inte bara för att säkra sin position, utan också för att skydda det egna livet.

– Man utgår ifrån att alla har vapen och tänker att ”jag skjuter först”. Men det blir också paradoxalt, för om alla beväpnar sig så ökar också risken för att du själv blir skjuten, eftersom det kan provocera fram motreaktioner från andra som känner sig hotade, säger Erik Nilsson, utredare på Brå.

Konsekvensen blir att våldet intensifieras. Till följd av den kriminella miljöns avsaknad av tydliga strukturer som kan lösa eller lugna konflikterna, kan våldsutövningen eskalera och konflikterna bli närmast självgående.

För mer information

Läs rapporten