Skjutningar i kriminella miljöer

En intervjustudie

Det dödliga skjutvapenvåldet i kriminella miljöer har ökat under de senaste åren. Den här rapporten belyser skjutvapenvåldet utifrån intervjuer med personer som själva varit aktiva i kriminell miljö.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Rapporten utgår från tre övergripande frågeställningar:

  • Hur beskrivs strukturen och relationerna i kriminella miljöer av personer som själva har varit aktiva i dem?
  • Hur beskrivs konflikter och skjutningar?
  • Hur kan vi utifrån detta förstå skjutvapenvåldets förekomst och funktion i kriminella miljöer?

Fakta om publikationen


ISBN 978-91-88599-07-0
URN:NBN:SE:BRA-808

© Brottsförebyggande rådet 2019
Författare: Elin Jönsson och Erik Nilsson

Kundkorg

Summa: