Färre organiserade brottslingar än förväntat döms för penningtvättsbrott

Pressmeddelande

Anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt sedan den nya lagen infördes i juli 2014. Majoriteten av ökningen kan kopplas till bedrägerier och då särskilt annonsbedrägerier. Däremot fångar den nya lagen inte upp storskalig ekonomisk och organiserad brottslighet i någon större utsträckning, vilket var en av intentionerna med lagstiftningen. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

År 2015 och 2016 anmäldes omkring 2 000 penningtvättsbrott per år. År 2018 ökade anmälningarna kraftigt till 7 000 och antalet misstänkta mer än fördubblades. Bedrägerier står för en majoritet av anmälningarna. Främst är det annonsbedrägerierna som ökat.

– Bedrägerier är ofta förbrott till penningtvätt och eftersom bedrägerierna har ökat så påverkar det också anmälningar om penningtvätt. Ett typexempel på bedrägeri är annonsbedrägeri som innebär att en person köpt en vara och gjort en transaktion utan att någon vara levereras. Den som tar emot pengarna utan att leverera varan, är den som kan misstänkas för penningtvättsbrott, säger Karolina Hurve, utredare, Brå.

Under 2015-2017 ökade antalet lagförda penningtvättsbrott från omkring 200 till omkring 1 000, en ökning med 400 procent. I 74 procent av domarna under 2015-2017 var bedrägeri förbrott till penningtvättsbrottet. När bedrägeri var förbrott ledde det i 88 procent till fällande dom. Då förbrottet var annonsbedrägeri blev det fällande dom i 93 procent av fallen. När bedrägerier inte var förbrott, blev det däremot en friande dom i drygt hälften av åtalen.

– Ett av syftena med den nya lagen var att komma åt multikriminella, men förhållandevis få domar omfattar den typen av brottslingar. Det kan bland annat bero på att det inte finns särskilt många instanser som har resurser och uthållighet att utreda mer komplicerade ärenden, säger Karolina Hurve.

Mer avancerade penningtvättsbrott är komplicerade att utreda och det kan vara svårt att få en sammanhållen bild. För att kunna identifiera penningtvätt i en utredning, krävs fler personer med finansiell kompetens, särskilt inom polisen. En rekommendation är att polisen ser över hur den finansiella kompetensen är organiserad internt och om den är rätt dimensionerad för att kunna utreda komplexa ärenden.

– För att komma åt penningtvättsbrott är det bland annat viktigt att arbeta förebyggande mot bedrägerier. Det har sannolikt mer effekt än ett brottsbekämpande arbete, eftersom den stora mängden penningtvättsbrott inte kan utredas bort, säger Karolina Hurve.

För ytterligare information

Läs rapporten

Penningtvättsbrott En uppföljning av lagens tillämpning (2019:17)