Var femte ungdom utsatt för brott i nära relation


Bland ungdomar 16-24 år uppger nästan var femte att de utsatts för brott av en nuvarande eller före detta partner. De flesta har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld, men det är få som anmäler. Det visar en ny kortanalys som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Sofia Axell, utredare på Brå.

Sofia Axell. Foto: L. van der Meijs

Nästan var femte ung person (18 %) i åldern 16-24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. Bland tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, jämfört med 14 procent av killarna. Vanligast är psykiskt våld; 21 procent av tjejerna och knappt 12 procent av killarna uppger att de utsatts.

– När det gäller psykiskt våld så är det vanligare att tjejer utsätts för kränkningar, medan det för killar är vanligare med försök att inskränka deras frihet, som exempelvis att de förbjuds ha kontakt med olika personer. Utsatthet för fysiskt våld som lindrig misshandel, är mer än dubbelt så vanligt för tjejer som för killar, säger Sofia Axell, utredare på Brå.

Nästan fyra av fem unga (79 %) som varit utsatta för fysiskt partnervåld, hade även utsatts för psykiskt partnervåld under sin livstid. Bland unga som utsatts för psykiskt partnervåld uppger två av fem (43 %) att de även utsatts för fysiskt partnervåld i sitt liv.

De flesta anmäler inte

Totalt uppgav 2,6 procent av unga i åldern 16-24 år som blivit utsatta för brott i nära relation, att de anmält det till polisen. Tjejer anmäler i något större utsträckning (3,7 %) än killar (1,0 %). Det i särklass vanligaste skälet till att inte polisanmäla, uppges vara att man betraktade händelsen som en småsak.

Svårt att få anpassat stöd

Beroende på ålder och omständighet finns flera myndigheter och organisationer som unga brottsutsatta kan vända sig till för att få stöd och hjälp. Störst behov av stöd hade de som utsatts för återkommande fysiskt våld. Men nästan en tredjedel (32,5 %) av tjejerna och en femtedel (20,6 %) av killarna, uppgav att det stöd de behövde inte fanns.

– De som blivit utsatta har olika bakgrunder och olika erfarenheter av partnervåld och därmed kan deras behov av stöd också se väldigt olika ut. Möjligheterna till anpassat stöd varierar beroende på var man bor och vem man tar kontakt med, säger Sofia Axell.

Fakta

Data har hämtats ur ett fördjupat frågeavsnitt från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) 2013. Frågorna avsåg utsatthet för brott i nära relation under 2012 samt under livstiden. Data har även hämtats från NTU 2006-2017 baserat på frågor om brott och relation till gärningspersonen.


För mer information

• Sofia Axell, utredare, 08-527 58 528, e-post: sofia.axell@bra.se
• Thomas Hvitfeldt, enhetschef, 08-527 58 441, e-post: thomas.hvitfeldt@bra.se

Läs hela rapporten