Brottsförebyggande Råd för framtiden


Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.

Regeringen har gjort en stor satsning i och med det brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott” som presenterades 2017. Men Brås årsrapport visar att kommunerna fortfarande inte prioriterar det brottsförebyggande arbetet i tillräcklig utsträckning. På Råd för framtiden får kommunerna verktyg att höja ambitionerna i linje med regeringens vilja.

– Även de kommuner som inte har akuta problem med brottslighet och otrygghet behöver lyfta sitt arbete för att inte hamna i en nedåtgående spiral. Vi menar att ledningen i kommunerna behöver bli bättre på att beställa brottsförebyggande arbete som sker i samverkan med relevanta aktörer. Först då kan arbetet bli mer systematiskt och kunskapsbaserat, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

I Brås årsrapport lyfts också forskningens viktiga roll i det praktiska arbetet. En av de medverkande under konferensen är därför Christoffer Carlsson, forskare och numera tv-profil, som talar om hur kriminologi kan användas praktiskt i brottsförebyggande arbete under rubriken ”What’s a strange little crime like you doing in a place like this?”

Justitieminister Morgan Johansson inleder konferensen och Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, förmedlar hur våldsbejakande extremism kan förebyggas på lokal nivå. Det blir också seminarier kring skjutningar i kriminella miljöer, medborgarlöften samt hur digital teknik kan användas i det brottsförebyggande arbetet.

– Råd för framtiden är ett utmärkt tillfälle för landets brottsförebyggare att ta del av goda exempel och aktuell forskning men även nätverka och utbyta erfarenheter. Allt i syfte att utveckla, förbättra och förstärka det brottsförebyggande arbetet, säger Karin Svanberg.

Tid: Den 3 april kl. 12.30–16.15, den 4 april kl. 8.30–14.30
Plats: Svenska Mässan, Göteborg.

För ytterligare information:

Karin Svanberg, enhetschef Brå, 072-99 58 494, karin.svanberg@bra.se

Jenny Viström, projektledare, 08-527 58 503, jenny.vistrom@bra.se

Fakta om Råd för framtiden

Råd för framtiden är en nationell konferens som arrangeras för nittonde gången av Brå, i år i samarbete med Göteborgs Stad.