Försäkringsbedrägerier drabbar bolagen och försäkringstagarna


Försäkringsbolagens misstankar om bedrägeriförsök, bygger mer på intuition och vana än på kunskap om vad som kännetecknar en bedragare. Fler kontroller och utökad samverkan mellan rättsväsendet och försäkringsbolagen skulle kunna bidra till att fler bedragare upptäcks och lagförs. Det visar en rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.

Varje år polisanmäls cirka 300 försäkringsbedrägerier. De flesta upptäcks och anmäls av försäkringsbolagen. Fler fall skulle förmodligen kunna upptäckas med bland annat bättre målstyrning samt rutiner för kontroll och övervakning.

– Försäkringsbolagen har en kluven inställning till kontroller, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå. De vill ha nöjda kunder, både gamla och nya, samtidigt som de inte vill uppfattas som krångliga eller ge intryck av att de är särskilt utsatta för bedrägerier. Om bolagen då utökar sina kontroller och gör fler polisanmälningar, så tror man att det finns en risk att kunderna väljer ett annat försäkringsbolag.

– Men med rätt information skulle försäkringstagarna få en bättre förståelse för att försäkringsbolagen utökar kontrollerna. Det handlar ju om gemensamma ekonomiska intressen.

Bristande verktyg för att upptäcka bedrägerier

De varningsflaggor som försäkringsbolagen använder för att upptäcka försäkringsbedrägerier, bygger mer på intuition än på kunskap. Man tittar till exempel på vad som är en ”bra” respektive ”dålig” kund, avvikande beteenden och skadehistorik. Kriterierna har vuxit fram för att de går att kommunicera inom bolagen. Det leder till att kriterierna används för att upptäcka liknande fall, vilket blir ett argument för att använda just dessa kriterier. Fler slumpmässiga kontroller och efterkontroller, i kombination med information till försäkringstagarna om att detta sker, skulle kunna minska risken för försäkringsbedrägerier.

Försäkringsbedragare ofta dömda för annan brottslighet

Närmare 75 procent av de som polisanmäls för misstänkt försäkringsbedrägeri, är redan dömda för annan typ av brottslighet. Det handlar i första hand om trafikbrott, men även brott som omfattar narkotika, våld och hot förekommer i kombination med försäkringsbedrägerier.

– Vi tror att rättsväsendet kan bli bättre på att lära sig att känna igen bedrägeribrotten, säger Anna Jonsson, utredare på Brå. Dessutom behöver de öka samverkan med branschen för utbyte av kunskap och information. Det är i slutändan alla försäkringstagare som drabbas genom högre premier och sämre villkor.