Försäkringsbedrägerier

En selektionsstudie

Rapporten förklarar vilka typer av försäkringsbedrägerier som upptäcks och anmäls samt vad som händer med anmälningarna hos polis och åklagare.

Denna publikation finns endast tillgänglig för nedladdning

Varje år polisanmäls cirka 300 försäkringsbedrägerier. De flesta upptäcks och anmäls av försäkringsbolagen. Men de varningsflaggor som försäkringsbolagen använder (skadehistorik, fokus på avvikande beteenden, indelning i bra och dåliga kunder), bygger inte på kunskap om vad som faktiskt kännetecknar en bedragare. Istället är det ofta intuition och magkänsla hos den enskilde handläggaren som avgör om ett ärende misstänks vara ett bedrägeriförsök.

Försäkringsbolagen har en kluven inställning till kontroller. Alltför närgångna granskningar av försäkringstagare, framställs som en risk för försäkringsbolagens överlevnad där nöjda kunder ger vinst. Men försäkringsbedrägerier drabbar alla, genom sämre villkor och högre premier.

Vilken typ av försäkringsbedrägerier upptäcks? Varför fångas vissa typer av ärenden upp och andra inte? Blir det fällande domar eller läggs ärenden ned? Hur ser de misstänkta bedragarnas tidigare brottslighet ut? Hur kan försäkringsbedrägerier förebyggas? Rapporten förklarar varför dessa misstänkta bedrägerier upptäcks och anmäls samt vad som händer med anmälningarna hos polis och åklagare.

Rapporten, som är finansierad av Svensk Försäkring och Brå, vänder sig till såväl försäkringsbranschen som rättsväsendet.

Fakta om publikationen

Författare: Anders Stenström, Anna Jonsson och Lars Korsell
Publikationsår: 2015
Antal sidor: 74

Rapport: 2015:19
ISBN: 978-91-87335-53-2
URN:NBN:SE:BRA-617

Kundkorg

Summa: