Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras

Pressmeddelande

Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.

Den ena Brå-rapporten har följt upp förbudet mot köp av sexuell tjänst av vuxna i prostitution. Den lagstiftningen används ofta som verktyg för att motverka människohandel och annan organiserad prostitutionsverksamhet. Polisens inriktning mot eskortsidor gör att de relativt snabbt och enkelt kan upptäcka, utreda och lagföra ett stort antal sexköpsbrott. Men samtidigt riskerar polisen att missa flera grupper av säljare som kan vara i behov av stöd och skydd, som ekonomiskt utsatta kvinnor boende i Sverige, hbtqi-personer, personer i missbruk samt särskilt utsatta migranter på bland annat massagesalonger och i tiggeri. Riskmedvetna sexköpare kan också söka sig till andra arenor än eskortsidorna, där de bedömer att risken att åka fast är lägre.

– Det är rimligt att polisen inriktar sitt arbete mot grov brottslighet som människohandel och koppleri, vilket kan upptäckas via eskortsidorna. Men för att få en bredare avskräckande effekt behöver arbetet ske mer kontinuerligt över hela landet och mot fler arenor där sexköpsbrott förekommer. Det arbetet kan med fördel ske hos polisen lokalt och i bättre utvecklad samverkan med socialtjänsten, säger Lina Fjelkegård, projektledare på Brå.

Den andra Brå-rapporten har följt upp arbetet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. De barn som utnyttjas anmäler det sällan själva. Därför krävs det att polisen och socialtjänsten arbetar uppsökande för att identifiera utnyttjade barn och få gärningsmän dömda. Ett uppsökande arbete där kontakter mellan förövare och barn kan motverkas och brott upptäckas är särskilt viktigt på digitala forum, exempelvis så kallade sugardejtingsidor. Idag bedrivs det väldigt lite sådant arbete av polisen och socialtjänsten.

– Det här är allvarliga brott mot barn som ofta befinner sig i en svår livssituation. Därför är det viktigt att polis och socialtjänst prioriterar att gemensamt arbeta uppsökande och förebyggande, säger Lina Fjelkegård.

Fakta

Brå har på regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av lagens tillämpning gällande köp av sexuell tjänst, samt utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Kontakt