Södra innerstaden har flest utsatta för brott mot person i polisregion Syd


Jämfört med hela riket uppger en något större andel personer i polisregion Syd att de har utsatts för brott mot enskild person. Inom regionen är andelen utsatta personer störst i Södra innerstaden och minst i Olofström. I regionen har Fosie störst andel som känner otrygghet och oro för brott. Det visar en ny kortanalys från Brå.

Utsatthet för brott

Polisregion Syd har en större andel personer som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person enligt Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU 2017-2018), jämfört med hur det ser ut för riket i stort. Sett till kommuner och stadsdelar inom regionen har Malmö kommuns stadsdel Södra innerstaden störst andel som uppger att de utsatts för brott mot enskild person (33,8 %), medan Olofström har minst andel utsatta (16,4 %).

– Vad gäller egendomsbrott mot hushåll är Syd den polisregion i riket där andelen utsatta är som störst. Inom såväl regionen som hela riket, är hushåll i Malmö kommuns stadsdel Kirseberg mest utsatta för egendomsbrott, medan Hultsfred har minst andel utsatta i polisregionen, säger Sofie Lifvin, utredare, Brå.

Otrygghet och oro för brott

Syd är den polisregion i riket där det är vanligast att uppge otrygghet och oro för brott. Sett till kommuner och stadsdelar är det Malmö kommuns stadsdel Fosie som både inom regionen och sett till hela riket generellt har störst andel personer som känner otrygghet och oro. Den kommun inom polisregionen där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro är Mörbylånga.

Förtroende för rättsväsendet

Kortanalysen innehåller även en redovisning av förtroendet för olika delar av rättsväsendet i regionen, något som också fördelar sig olika över landet och inom regionen. 

Fakta

Polisregion Stockholm består av fyra polisområden (Stockholm City, Gotland, Stockholm Nord och Stockholm Syd). Polisområdena är i sin tur indelade i sammanlagt 18 lokalpolisområden, vilka innefattar ett antal kommuner. Stockholms kommun redovisas efter kommunens 14 stadsdelsområden. Det relativt sett få antal svarande i kommunerna, kan bidra till statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017-2018. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16-84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser dras för hela befolkningen i åldrarna 16-84 år.

  • Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning.
  • Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer information:

Sofie Lifvin, sofie.lifvin@bra.se, tfn: 08-518 32 403

Åsa Strid, asa.strid@bra.se, tfn: 08-527 58 433

Läs rapporten

Nationella trygghets­undersökningen – resultat på kommunal nivå En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2018 (1/2019)