Digital pressträff om utvärderingen av Sluta skjut i Malmö

Pressmeddelande

Sluta skjut är en satsning för att minska dödligt våld i kriminella miljöer. Malmö stad, tillsammans med Polismyndigheten och Kriminalvården i Malmö, var pilotkommun för satsningen 2018–2020. En utvärdering av satsningen presenteras av Brå och Malmö universitet den 16 november kl. 10.00

Sluta skjut bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention (GVI), som Brå har inhämtat och initierat implementeringen av i Sverige. Brå har gett Malmö universitet i uppdrag att utvärdera Sluta skjut i Malmö. Nu presenteras första delen av utvärderingen. Presentationen tar bland annat upp:

  • Om strategin, GVI, mot grovt våld och skjutningar går att översätta till svenska förhållanden
  • Vilka faktorer som kan påverka om strategin får effekt
  • Om och hur strategin kan användas i andra svenska städer – och vad är nästa steg?

Medverkar gör Karin Svanberg, enhetschef på Brå samt Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet och Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi, Enheten för polisiärt arbete, Malmö universitet.

Stefan Sintéus, polismästare i Malmö, Polismyndigheten, Anna von Reis, avdelningschef, Malmö stad och Petra Tullgren, kriminalvårdschef, Kriminalvården, finns tillgängliga för frågor under pressträffen.

Tid: 16 november kl. 10.00

Pressträffen är digital och journalister får möjlighet att ställa frågor via Zoom. Anmäl dig senast fredag 13 november till press@bra.se. Enskilda intervjuer bokas in separat via Brås presstjänst. Pressleg krävs.

Presentationen går att se direkt och i efterhand på Brås webbplats.

Läs mer om GVI och Sluta skjut

För mer information:

Helen Allvin, presskommunikatör: 08-527 584 12