Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats

Pressmeddelande

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

–Insatserna har på ett avancerat sätt utgått från flera kunskapsbaserade metoder för att motverka ett släktbaserat nätverks organiserade brottslighet i området. Resultatet har gett långsiktigt positiva effekter på såväl öppen som dold brottslighet, på trygghet i området, tillit till polisen, antalet redovisade ärenden till åklagare och för kommunens personal att stå emot otillåten påverkan, säger Kristina Svartz, generaldirektör på Brå.

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered kommer att representera Sverige i den europeiska finalen i december. Tävlingen har i år haft temat brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet – ett tema som i år valts av Tyskland, som också arrangerar den europeiska, digitala, finalen.

Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered stadsdelsförvaltning och Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef tar emot priset från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Lisa Pedersen, trygghetschef i Angered stadsdelsförvaltning och Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef tar emot priset från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I nordöstra Göteborg finns ett uppmärksammat släktbaserat nätverk med många brottsaktiva individer som har haft en stor negativ påverkan på samhället. Inom Insats TICKAN har strategin varit att använda alla brottsbekämpande myndigheters olika verktyg för att komma åt den dolda brottsligheten i lokalpolisområdet. I arbetet involverades bland andra skola, socialtjänsten, Kronofogden, Tullen, Skatteverket och Arbetsförmedlingen för att komma åt släktnätverket på alla fronter.

– Alla utredningar där nätverket varit inblandade prioriterades och handlades skyndsamt inom polisen, för att minska risken att vittnen och målsäganden skulle dra sig ur utredningarna. Insatsen har bland annat resulterat i över 40 fängelsedomar, men framförallt i ökad trygghet i området och högre tillit till Polisen, säger Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg.

Kommunens projekt mot Otillåten påverkan har fokuserat på den påverkan som parallella samhällsstrukturer haft på personalen och på lokalsamhället i stadsdelen. Projektet har visat att problemet är mer omfattande än man tidigare trott.

– Flera åtgärder har satts in för att rusta personalen för att kunna stå emot och förebygga otillåten påverkan från parallella samhällsstrukturer, säger Lisa Pedersen, trygghetschef på stadsdelsförvaltningen i Angered.

Det långsiktiga målet är att främja demokratin genom att hindra påverkan på våra samhällssystem. Våra offentliga verksamheter behöver kunskap och verktyg på alla nivåer för att motverka organiserad brottslighet.

Prisutdelning och pressträff i Göteborg 21 oktober

Media är välkomna att delta på prisutdelningen i Angered den 21 oktober. Priset delas ut av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Prissumman är på 20 000 kronor.

  • Tid: onsdag den 21 oktober, kl. 9.30 – 10.30 (Kaffe serveras från kl. 9.00)

Under prisceremonin kommer vinnarna berätta om sina arbeten i området och justitieminister Morgan Johansson kommer att prata om regeringens insatser mot den organiserade brottsligheten.

Efter ceremonin blir det pressträff med möjlighet att intervjua vinnarna, justitieministern och representanter från Brå.

  • Plats: Folkets hus Hammarkullen, Hammarkulletorget 62b.

Anmälan sker till: press@bra.se senast 20 oktober. Begränsat antal platser. Pressleg krävs.

För mer information

  • Karin Svanberg, enhetschef på Brå: 08-527 58 594
  • Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef i nordöstra Göteborg tfn: 073-056 87 09
  • Lisa Pedersen, trygghetschef på stadsdelsförvaltningen Angered:031-365 23 02
  • För pressfrågor: Helen Allvin, presskommunikatör på Brå: 08-527 584 12

Läs mer

Vad är ECPA

European Crime Prevention Award är en brottsförebyggande tävling som sedan 1998 årligen utser Europas bästa brottsförebyggande projekt eller verksamhet. Brå utser vinnaren av den svenska deltävlingen.

Läs mer om ECPA